Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 71 - Er det mulig å forebygge?

Mot Rusgift nr 1-2004, utgave 71

Er det mulig å forebygge?

Knut T. Reinås

Lykkepromille og forebygging?

Finnes det en "lykkepromille"? Noen hevder at dette promillenivået skal være et sted mellom 0,5 og 1,0. Det skal så være et formål å lære opp ungdom til å oppnå og holde seg innenfor et slikt promillenivå. Dette hevder bl.a. Kari Lossius, som er leder for regjeringens alkoholpolitiske utvalg.

Les mer...
Selskap

Ingen ordinær vare

Det er enkelte bøker som får større betydning enn andre. På feltet "alkoholpolitikk" fikk boka "Alcohol Policy and the Public Good" som kom ut i 1994 det. Den ble også oversatt til norsk og gitt ut av Kommuneforlaget under tittelen "Alkoholpolitikkens muligheter". Nå foreligger en slags oppfølger - "Alcohol - no ordinary commodity". Begge er resultat av store, internasjonale gr...

Les mer...
skalforeldre2-100

Skal foreldre servere barn alkohol?

Det er nå over 20 år siden jeg samlet inn alkoholrelaterte opplysninger om ungdomsskoleelever via en stor spørreskjemaundersøkelse, til bruk i min doktoravhandling i pedagogikk, som for det meste dreide seg om alkoholundervisning i skolen. Men det var et tilleggsresultat av undersøkelsen som de fleste leserne fant mest interessant, nemlig at det var sammenheng mellom foreldres ...

Les mer...
sosiale2-100

Sosiale og helsemessige konsekvenser av alkoholbruk

I Stortingsmelding nr. 17 1987-88, Alkohol og folkehelse, er det et kapittel (kapittel 3) som heter "Sosiale og helsemessige skader ved bruk av alkohol". Jeg har blitt bedt om å komme med en oppdatering av dette kapitlet, siden det er 16 år siden det ble skrevet.

Les mer...
enrestriktiv-100

En restriktiv men human narkotikapolitikk

TNS Gallup har på vegne av Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og Forbundet Mot Rusgift gjennomført en intervjuundersøkelse for å kartlegge den norske befolkningens holdning til en del spørsmål som gjelder narkotikapolitikk og behandling av stoffavhengige. Vi gjengir hovedpunktene av undersøkelsen her.

Les mer...
envirksom-100

Er virksom forebygging mulig?

Forskning har ført til at det forebyggende arbeidet for å redusere bruk av rusgifter blant barn og unge har fått et sterkere teoretisk grunnlag, mener førsteamanuensis dr.philos. Britt Unni Wilhelmsen ved Høgskolen i Bergen. Hun er en av svært få som har tatt doktorgraden nettopp på rusgiftforebygging blant ungdom. Og har synspunkter på hva som virker. I denne artikkelen redegj...

Les mer...
utsatt3-100

Utsatt alkoholdebut og redusert totalforbruk - eller opplæring i lykkepromille?

Målet for norsk forebyggingspolitikk har lenge vært å utsette alkoholdebuten blant unge i aldersgruppen 13-18 år, samt en reduksjon i det totale alkoholforbruket, blant voksne så vel som blant unge. Til tross for dette, har de fleste begynt med alkohol lenge før de fyller 18 år, og alkoholforbruket blant unge er økt til det dobbelt i løpet av siste 10-årsperiode. Mye av dette f...

Les mer...

Spørsmål og svar om rusgifter

Vi mottar ofte spørsmål om alkohol, narkotika, avhengighet og andre rusgiftproblemer. Vi har opprettet en fast spalte for å besvare slike spørsmål her i Tidsskriftet Mot Rusgift, som kan ha interesse for mange andre enn den som spør. Vårt redaksjonsråd vil utforme svarene, eller skaffe svar fra andre kilder. Dersom du har spørsmål som du gjerne vil ha svar på, send det til Mot ...

Les mer...