Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Årets fagdag:2013

Passiv drikking

FMRs årlige fagdag ble arrangert den 8. november i Kongressenteret Folkets Hus, Oslo. 

Program

Nedenfor finner du linker til presentasjonene

.

Her finner du program som PDF

0830

  Kaffe og registrering

0900

  Åpning – Passiv drikking som alkoholpolitisk begrep v/Knut T. Reinås, Forbundet Mot Rusgift
  Presentasjon som PPT

0915

  Passiv drikking i hverdagen – filmer til bruk på Internett

0930

  Passiv drikking i et folkehelseperspektiv v/Bent Høie

0945

  Alkoholbruk og skader på tredjeperson v/Elisabeth Storvoll, Sirus, og Inger Synnøve Moan, Sirus
  Presentasjon som PDF

1030

  Eldre og alkohol/tabuer/passiv drikking v/Runa Frydenlund og Lena Müller, Kompetansesenter rus – Oslo
  Presentasjon som PPT

1115

  Pause

1130

  Konsekvensene av alkoholbruk – mange uskyldige og mange ”skyldige” v/Arne Johannessen, Actis

1200

  Lunsj

1300

  Fylla har skylda – passiv drikking og skader på andre v/Hans Olav Fekjær, Actis
  ​Presentasjonen som PDF

1330

  Passiv drikking innen idretten v/Marit Barene, Idrett uten alkohol
  Presentasjon som PPT

1400

  Passiv drikking i arbeidslivet v/Hans Ole Berg, AKAN
  ​Presentasjon som PPT

1425

  Pause

1430

  “Rollebytte - fra aktiv drikker til passiv drikker” v/Tommy Sjåfell, A-larm

1500

  Spørsmål og diskusjon

fagdag2013-forside.jpgPraktisk informasjon

Tid var:
Fredag 8. november kl 09.00 til kl 15.30. Kaffe og registrering fra kl 08.30.

Sted: 
Oslo Kongressenter Folkets Hus Youngsgate 11, 0181 Oslo 

Innledere: 

Hans Olav Fekjær, Bent Hoie, Rita Nilsen og Knut T. Reinas. DNTs forebyggingsprosjekt ”Idrett uten alkohol”.

Kontakt:
Post: Forbundet Mot Rusgift, Lynx Porter Novelli, Bryggegata 5, 0250 OSLO,  e-post: turid@lynx.no
Telefon: 23 13 14 86, mobil: 90 60 40 50 – Turid Bråthen 

Målgruppe:

Alle som er interessert i problematikken knyttet til skader av alkohol som rammer andre enn den som drikker, ”harm to others”, må benytte denne sjansen til å få belyst det som kan representere et paradigmeskifte i alkoholpolitikken de kommende årene.

Mer om kursets innhold finnes på var hjemmeside www.fmr.no. Ytterligere informasjon kan fås ved a henvende seg til leder i FMR, Knut T. Reinas pa mob 97595548 eller e-post: kreinas@online.no.

Hva er passiv drikking?

Stortingsmelding nr. 30(2011–2012) “Se meg” introduserte begrepet “Passiv drikking” i alkoholpolitikken. Rusgiftpolitikken har i stor grad rettet oppmerksomheten mot skader den enkelte påfører seg selv. Rusgiftrelaterte ulykker og skader har imidlertid konsekvenser også for tredjepart. Den allmenne bruken av alkohol påvirker andres frihet. Spørsmålet om regulering av omsetning av alkohol handler derfor ikke bare om frihet til noe, men også om andres frihet fra noe. En kanadisk undersøkelse viser at 9 prosent av befolkningen i løpet av et år ble skadet av egen alkoholbruk, mens 33 prosent ble skadet av andre personers drikking. Passiv røyking har vært et avgjørende premiss for de restriktive tiltak- ene i tobakkslovgivningen. Dette perspektivet har imidlertid vært mindre framtredende i rusgiftpolitikken i de siste tiår, selv om grunnlaget for politikken historisk sett i stor grad var bygget på tredjepartsinteresser. Konsekvenser for tredjepersoner, det vi kaller passiv drikking, skal være premissgivende for rusgftpolitik- ken. Vold utøves ofte av personer som er alkoholpåvirket, også i nære relasjoner. For hver person med rusgiftproblemer er det også mange pårørende som rammes. Tilgjengeligheten til en lovlig vare som alkohol må avveies mot dette. Utgangspunktet er at ingen skal bli plaget av andres rusgiftbruk.

Forbundet Mot Rusgift tar nå opp dette perspektivet til videre drøfting på årets fagdag, og drøfter det ut fra ståstedet til ulike grupper som er engasjert eller berørt av dagens alkoholpolitikk.