Nyheter om russ

Ikke den eneste som kommer i akutt livsfare pga rusgifter i russetida..

Russejente falt i koma

2013-04-24
Viktig at russ tar vare på hverandre

Russefeiring:

Kunnskapsdepartementet nekter å diskutere hvem som har ansvaret når avgangselevene fester bort karakterene sine i russetiden.


2007-05-07
Kunnskapsminister Øystein Djupedal fraskriver seg ansvaret for konsekvensene russefeiringen har for elevenes framtid. Undersøkelser viser at så mange som 52 % av østlandsrussen i 2005 fikk dårligere karakterer som følge av russetiden.