Tidsskriftet Mot Rusgift nr 95:
Alkoholforskning - i og utenfor Norge

Om Mot Rusgift nr 2/2010

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder

Fra forskning til alkoholpolitikk til individuell leve-regel


2010-12-12
Forskning kan fortelle oss det meste om hvilke alkoholpolitiske virkemidler som vil ha størst effekt, dersom målet er å redusere alkoholskadene i samfunnet. Det viser seg at det er de mest populære tiltakene, som holdningskampanjer og informasjon som har minst effekt.

Alkoholforskning – i og utenfor Norge

2010-12-12
Jeg vil i denne artikkelen dekke noen aspekter ved alkoholforskningen i Norge og i verden rundt oss.

Alcohol and Public Policy Group

Alkohol ingen ordinær vare


2010-12-13
I vår kom boka ”Alcohol – No ordinary commodity” ut i en ny og oppdatert utgave, utgitt med støtte fra bl.a. WHO. Ingeborg Rossow fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning har vært norsk deltaker i den internasjonale forskergruppen, som har stått bak denne oppsummeringen av alkoholforskningen på verdensbasis.

“Passiv drikking” – skader som rammer andre

2010-12-13
Beskrivelser av problemer av alkohol fokuserer ofte på helseproblemer hos alkoholbrukere. Disse problemene utgjør et betydelig folkehelseproblem.

Alkohol og individuelle leveregler


2010-12-13
Alkohol er et sosialt og kulturelt akseptert nytelsesmiddel. Samtidig er alkohol ett av våre største helse- og sosialproblemer. Hvordan skal vi som vanlige hverdagsmennesker forholde oss til alkohol i en slik sammenheng?

Alkoholen og familien

2010-12-13
©PHOTOPQR/LHvor mange familier som har gått totalt i oppløsning under alkoholens virkninger er det vel neppe noen som vet med sikkerhet. Ved Borgestadklinikken har de mer erfaring med alkoholavhengighet og familieproblemer enn de fleste andre steder.

Dikt av Märtha Tikkanen

Når han er ti


2010-12-13
Divorce

Sunt å drikke alkohol?

2010-12-13
Med jevne mellomrom får vi gledesmeldinger fra massemedia om at det er bedre å drikke litt alkohol enn å være avholds.

Idretten har klare holdninger mot alkohol


2010-12-13
© M. CONSTANTINI/6PA/MAXPPPILLUSTRATION SPORT, OBJET”Gi ungdommen ei flaske brennevin før idretten tar dem!” Slik lød oppfordringen fra en kjent norsk moromann for mange år siden. Og han har gjentatt budskapet flere ganger etterpå. Du skal ikke ha beveget deg mye i idretten for å se at alkoholen stadig spiller en rolle.

”Vinflaskene sto klare på bordene”

2010-12-13
For 20 år siden var det et vanlig syn at det ble servert alkohol til middagene under Tour de France. Dag Otto Lauritzen og andre nordmenn i sykkelsirkuset fikk oppleve store kulturforskjeller som toppsyklister, het det i en artikkel i Aftenposten tidligere i år.

Idretten er ingen avholds-bevegelse


2010-12-13
Idrett og alkohol hører ikke sammen! Idrettsforbundet har et klart budskap. Men er det brede lag i idretts-Norge like klar i etterlevelsen?

Alkohol og idrett er ikke sant

2010-12-13

Fordi dette skjer når du drikker alkohol:

  • Tap av væske i kroppen
  • Økt nivå av melkesyre
  • Høyere hvilepuls, ubehag
  • Leveren tømmes for glykogen
  • Dårligere presisjon
  • Risiko for skader