Mot Rusgift nr 74/75

 Jubileumsseminar - FMR 100 år

Om Mot Rusgift nr 4-2004/1-2005

2005-05-09
Mot  RusgiftFMRs jubileumsseminar utgitt april 2005.
Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Etter festen


2005-05-06
Knut T. ReinåsForbundet Mot Rusgift fylte den 14. november 2004 100 år. Dette ble naturligvis feiret, med brask og bram. Bl.a. ble det arrangert et godt besøkt fagseminar, hvor man valgte å se framover, mot dagens utfordringer, med perspektivrike innledninger av en rekke fagfolk og politikere fra inn- og utland.

Alkohol- og narkotikapolitikken - en ny virkelighet?

2005-05-06
Dagfinn HøybråtenArbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten holdt innledningsforedraget under FMRs jubileumskonferanse den 12. november 2004. Han var spesielt bedt om å kommentere behandlingssiden på alkohol- og narkotikafeltet, men valgte å innta en helhetlig tilnærming.

Visjoner for en ny rusgiftpolitikk


2005-05-06
Inga Marte ThorkildsenUnder FMRs fagkonferanse i november 2004 hadde man ikke bare lagt vekt på å få regjeringens syn på rusgiftpolitikken, men også på å få synspunkter fra opposisjonen. Inga Marte Thorkildsen, SVs representant i Stortingets justiskomite innledet med å bemerke at FMR hadde eksistert lenger enn Norge hadde vært utenfor en union. Hun håpet at begge deler ville fortsette og understreket at hun både var tilstede for å bidra selv, og for å lære.

FMRs jubileumsseminar:

Mye er gjort, men mye gjenstår

2005-05-06
Knut T. ReinåsLeder i Forbundet Mot Rusgift Knut T. Reinås tok i sin innledning på FMRs jubileumsseminar utgangspunkt i hva FMR har stått for og gjort i de hundre årene forbundet har eksistert, og hvilke perspektiver FMR har framover.

Oppmerksomhet rundt Regjeringens alkoholkampanje "Alvorlig talt"


2005-05-06
I sitt innlegg på FMRs fagkonferanse 12. november 2004 presenterte FMRs forbundsleder en undersøkelse om oppmerksomhet rundt kampanjen "Alvorlig talt" som på det tidspunktet hadde vært i gang i 14 dager.

Trender i alkohol- og narkotikabruken i Norge

2005-05-06
Kari LossiusKlinikksjef Kari Lossius, Bergensklinikkene var invitert for å snakke om utviklingstrekk på alkohol og narkotikafeltet i Norge. Hun innledet på FMRs fagkonferanse 12. november 2004 med å si at i en periode hvor alkoholforbruket øker, er den motkraften som for eksempel Forbundet Mot Rusgift representerer kjempeviktig, og den motkulturen som avholdsbevegelsen representerer, viktig å støtte opp om.

Hvordan tenker reklamebransjen?


2005-05-06
Trond BlindheimSosiolog, Trond Blindheim har arbeidet i forskjellige reklamebyråer og mediebyråer, både som tekstforfatter, og etter hvert som kreativ leder, og til slutt som direktør for det som er strategi og research innenfor reklamebyråbiten ved Handelshøyskolen BI. Han innledet på FMRs fagdag 12. november 2004 om hvordan reklamebransjen tenker i forhold til markedsføring generelt og ga også noen eksempler fra alkoholfeltet.

Matjournalistikk eller alkoholreklame?

2005-05-06
Per Egil HeggeMange har vært opptatt av avisenes vinspalter og alkoholomtale. På FMRs fagkonferanse 12. november 2004 innledet redaktør Per Egil Hegge i Aftenposten om massemedias vurdering av alkoholstoff.

Norsk alkoholkultur, forbrukertrender og bryggerienes omgåelse av alkoholloven

Hvordan selge mer øl?


2005-05-06
Runar DøvingForsker Runar Døving, Statens institutt for forbruksforskning, SIFO har studert matvaner de siste 8 årene, og har også studert omsetning av lettøl. Døvings utgangspunkt er at han er blitt ekstremt provosert av den rituelle alkoholdiscursen i Norge, og mener det nå er på tide at noen som drikker alkohol, alkoholliberale, står fram og setter skapet på plass. Døving innledet på FMRs fagdag i november 2004.

Hvorfor virker ikke holdningskampanjer - eller gjør de?

2005-05-06
Arne SimonsenTidligere direktør i Statens informasjonstjeneste, Arne Simonsen, sto på programmet på FMRs fagdag i november 2004. Dessverre fikk han forfall, men vi har gleden av her å presentere det innlegget han skulle ha holdt.

Det nytter å forebygge!


2005-05-06
Britt Unni WilhelmsenDr. philos Britt Unni Wilhelmsen, Høgskolen i Bergen holdt en innledning med dette temaet på FMRs fagdag i november 2004.

Folk trenger folk

2005-05-06
Dag EndalDag Endal, som er styreleder i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, og mangeårig deltaker i ulike organisasjoner innenfor naturvern, politikk og rusgiftmotstand, holdt innlegg om frivillighetens vilkår i nåtidas og framtidas Norge på FMRs jubileumskonferanse i november 2004.

Fast spalte:

Spørsmål og svar om rusgifter


2005-05-09
Vi mottar ofte spørsmål om alkohol, narkotika, avhengighet og andre rusgiftproblemer. Her er en fast spalte for å besvare slike spørsmål, som kan ha interesse for mange andre enn den som spør.