Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 54 - Idrett og Alkohol

Mot Rusgift nr. 54 - januar 1992: Idrett og alkohol

Alkoholens kilder

Ei lita bok på 135 sider som gir deg en bra oversikt over nordmenns alkoholforbruk i 1989. (Noe som antagelig ikke er mye forandra siden da!) Boka tar for seg både det registrerte og det uregistrerte alkoholforbruket. Den viser at det uregisterte forbruket er høyt, og at en gjennomsnitts nordmanns alkoholforbruk kan beregnes til ca. 3 liter mer enn vi trodde!

Les mer...

Alkohol og vold - lang tradisjon i Norge

Jørn Sandnes, som er historieprofessor, har for ca. ett år siden utgitt boka "Kniven, ølet og æren". Vi får her en beskrivelse av kriminaliteten og samfunnsutviklinga i Norge på 1500- og 1600-tallet. Sandnes finner en vesentlig forskjell på kriminaliteten ute i Europa og i Norden. I Norden dominerer voldsforbytelsene, mens kriminaliteten i Europa ellers er preget av vinningsfor...

Les mer...

En orkidé mot rusgift

Orkidékampanjen er et både engasjerende og tradisjonsrikt tiltak i norsk rusgiftarbeid. Ikke minst er salget av levende orkideer i mars/april blitt et høydepunkt for mange skoler og organisasjoner.

Les mer...

Debatt: Mer om straffene for narkotikalovbrudd

I forrige Mot Rusgift krevde leder i Ungdom Mot Narkotika, May-Elin Stener, at strafferammene for narkotikakriminalitet skulle senkes. Hun får her tilsvar fra Gro Strand, som til daglig arbeider ved Landsforbundet Mot Stoffmisbruk.

Les mer...

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) sier ifra

I Norge har ikke folk flest vært like godt orientert om de nye legaliseringstendensene som pågår ute i verden. Men i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk følger de årvåkent med, og forsøker etter beste evne å slå alarm. Mot Rusgift tok en tur ned på LMS-kontoret, og traff der generalsekretær i LMS, Gro Strand, daglig leder i Ungdom Mot Stoff, Anita Hus og Marguerite Ugland, Europe A...

Les mer...

Ujevn melding med uklart budskap

Sosialdepartementet under ledelse av den kjente departementsråd Jon Norbom la i 1991 fram en ny offentlig utredning om forebyggingsstrategier - NOU 1991:10. Med et Soria Moria slott på utsiden har den fått den trivelige tittelen "Flere gode leveår for alle". Det høres for godt ut til å være sant - og er det dessverre heller ikke.

Les mer...

Rusmiddeldirektoratet i fare sammen med Helsedirektoratet

En styringsgruppe for gjennomgang av den statlige helseforvaltning har nylig kommet med sin innstilling. Utvalget er fra avisene kjent som Norbomutvalget oppkalt etter departementsråd Jon Norbom som har ledet utvalget. Fra tidligere vil lesere av Mot Rusgift kjenne forslaget om å legge ned Helsedirektoratet. Utvalgets innstilling omfatter i tillegg også forslag om å legge ned R...

Les mer...

Skal vi ha to sett av språkbruk her i landet?

Pressen var invitert til en verbal boksekamp mellom statssekretær Bjørn Martin Aasen i Sosialdepartementet og leder i Ungdom Mot Narkotika, May-Elin Stener på Ryktebørsen i Oslo. "Kampdommer" var stortingsrepresentant Kjell Magne Bondevik. Bakgrunnen var uenigheten om perspektivene og terminologien i rusgiftdebatten.

Les mer...

For lett, Tove...

I forrige Mot Rusgift nevnte vi en henvendelse Forbundet Mot Rusgift har gjort til Sosialdepartementet for å få slutt på reklamen for lettøl og lettvin. Begrunnelsen var at denne reklamen fungerer som snikreklame for vanlig øl, og at den har motsatt effekt av det som opprinnelig var hensikten, nemlig å dreie forbruket mer i retning av lette alkoholdrikker.

Les mer...