Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 107 - En bedre rusgiftpolitikk

Mot Rusgift nr 107 - En bedre rusgiftpolitikk

MR_nr_2_2014-collage-lite1

Om Mot Rusgift nr 2/2014

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
visjon-100

Visjon og formål for kampen mot rusgift

Nedenfor presenterer vi utkast til FMRs visjon for samfunnets rusgiftpolitikk og for sitt eget arbeid. Vi presenterer også FMRs generelle rusgiftpolitiske formål, og målene for politikken innenfor alkoholområdet, narkotikaområdet, medikamentområdet, dopingområdet og behandlings- og rehabiliteringsområdet. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger fra leserne. Se spørsmål på slutten av ...

Les mer...
verdi-100

Forbundet Mot Rusgifts allmenne verdigrunnlag

I utkastet til prinsipprogram er det tatt inn et verdigrunnlag, som forsøker å plassere FMR i det etiske og politiske landskapet. Noen av verdiene er allmenne, verdier som det er stor enighet om i det norske samfunnet, som frihet og demokrati, positivt menneskesyn, mangfold og integrering og solidaritet. Men har vi en felles forståelse av hva slike verdier innebærer i praksis? ...

Les mer...
boeker-100

Definisjoner

I denne artikkelen forsøker man å definere hva som menes med de ulike begrepene som brukes i programforslaget. Vi er selvfølgelig klar over at det ellers i samfunnet brukes andre begreper, men vi har valgt dem vi syns er mest dekkende for vårt syn.

Les mer...
skader-100

Hva er rusgiftskader?

Vi er blitt så vant til å leve i et samfunn med rusgifter, at vi kanskje ikke reagerer sterkt nok på alle skadene som rusgiftbruken forårsaker. Skal vi kunne reagere mer hensiktsmessig, trenger vi å få en helhetsforståelse for hvilket omfang og hvilken karakter disse skadene har. I denne artikkelen forsøker programmet å beskrive dette.

Les mer...
historikk-100

Historikk

Den historiske  utviklingen er viktig for å forstå nåtiden. Denne artikkelen tar for seg noen få utviklingstrekk som har ført oss fram til dagens situasjon på rusgiftfeltet.

Les mer...
arsak-100

Hva er årsaken?

«Alle sier Jeppe drikker, men ingen sier hvorfor Jeppe drikker» er et munnhell som ofte går igjen i alkoholdebatten. Men er det egentlig så enkelt? I dette avsnittet forsøker programmet å peke på noen årsakssammenhenger.

Les mer...

Alkoholpolitikk

Alkoholpolitikken er et område de fleste har en mening om. I denne artikkelen legger vi fram hovedlinjene i det FMR mener bør være tilnærmingen til en offentlig alkoholpolitikk. 

Les mer...