Her hos forebygging.no kan du se video av foredragene.

Sted: Bjørvika Konferansesenter v/ Oslo Sentralbanestasjon

PROGRAM

09.05 - Leder i FMR Knut T. Reinås ønsker velkommen

09.15 - Offisiell åpning

09.30 - Hva er avhengighet i et biologisk perspektiv?
-    Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Liliana Bachs, Statens institutt for folkehelse

09.55 - Psykologisk perspektiv på avhengighet
-    Direktør Halvor Kjølstad, AKAN.

10.20 - Pause

10.40 - Hva er spilleavhengighet
-    Overlege Hans Olav Fekjær

11.05 - Hvem bli avhengig – et sosiologisk perspektiv
-    Magister i sosiologi og leder Knut Reinås, Forbundet Mot Rusgift

11.30 - Finnes det kronisk avhengige?
-    Adelingsoverlege ARA, Per Føyn.

11.55 - Lunsj

12.45 - Avhengighet i et behandlerperspektiv
-    Reidun Skjønberg Hansen, naturtrapeut og en av Solliakolletivets ledere

13.10 - Alcoholicus kronicus – egne erfaringer
-    Filmen Veien videre, Finn O. Karlsen, Anonyme Alkoholikere

13.25 - Avhengighet sett fra et brukerspektiv
- Knut Løvli fra TV serien – En kjærlighetshistorie, Knut og Siv

13.50 - WHO - Avhengighetsbegrep (ICD-10)
-    Psykiater Kjell Hultman – spesialitet avhengighet

14.15 - Pause

14.35 - Hjernens belønningssystem, cannabis påvirkning på dette og cannabis for gateway drog
-    Maria Ellgren, Karolinska Instituttet

15.05 - Paneldebatt

16.00 - Oppsummering og avslutning