Mot Rusgift nr 104: Narkotikadebatten

Om Mot Rusgift nr 1/2013

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.


Leder:

Narkotikaproblemets forståelsesmåter


2013-08-12

Da det nye narkotikaproblemet traff den vestlige verden på begynnelsen av 60-tallet, visste vi ikke hva som rammet oss. Siden den gang har debatten bølget fram og tilbake om hva som ville være de beste tiltakene.


Innsikt

En global legaliseringsbevegelse koordinerer internasjonalt

2013-08-12

Den narkotikapolitiske debatten her til lands har blusset opp med fornyet styrke. Temaer som avkriminalisering og legalisering diskuteres i ungdomspartier og lokallag, blant samfunnsdebattanter og på nettsider fra Minervanett til Manifest. Heroinutdeling, sprøyterom og portugisisk narkotikapolitikk er blitt sentrale momenter i den norske debatten.


Innsikt

Colombia og kokain


2013-08-12

Temaet Colombia ble i høst for en gangs skyld satt på agendaen i Norge, når en av verdens største kokainprodusenter, FARC-geriljaen, innledet fredsforhandlingene med colombianske myndigheter i Oslo. For noen uker siden ble en fredsavtale inngått. Siden Pablo Escobars bilbomber i colombianske gater var hett stoff i verdens medier for et par tiår siden, og ga Colombia omdømmet det fremdeles har som verdens  farligste land, er landets narkotikakrig blitt yesterday’s news. De færreste kjenner situasjonen, enda færre bryr seg. 


FMR mener:

Nei til legalisering av hasj

2013-08-12

Under parolen «Kamp mot økte rusgiftskader – Nei til legalisering av hasj!» demonstrerte rusgiftmotstandere i Oslo 1. mai mot den bagatellisering av spesielt hasj, men også andre narkotika, som har forekommet i legaliseringsdebatten de siste årene. Dette er i samsvar med det syn som også kom fram i Regjeringens stortingsmelding om alkohol-, narkotika- og dopingpolitikk sist sommer, og som igjen ble bekreftet i stortingsbehandlingen.


Reportasje

FN-kontor foreslår legalisering


2013-08-12

Med støtte fra offentlige kilder og private fond har et FN-kontor vært sekretariat for en utredning som foreslår å legalisere narkotika som strategi for å snu HIV-epidemien. Norad har vært med på å finansiere arbeidet. Norad blir takket for å medfinansiere arbeidet, men har ikke bidratt med å opplyse om hvordan Norge og Sverige har klart å snu hiv-epidemien blant stoffbrukere. Uten å legalisere. 


Intervju

Overdosedødsfall i Norge

2013-08-12

Norge blir til stadighet rapportert som ett av de landene med aller høyest dødelighet av overdoser. Vi har snakket med Linn Gjersing ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning, som har forsket på fenomenet i mange år. Hun er sykepleier i utgangspunktet, master i folkehelsevitenskap og har tatt en doktorgrad på LAR-problematikk. Hun har også evaluert prosjektet Klinikk Motivasjon, et lavterskelforsøk med LAR-medikamentet subutex  i Oslo kommune, og har deltatt i en forskergruppe fra Senter for rus og avhengighetsbehandling, Seraf, som har undersøkt overdosedødsfall i Oslo i perioden 2006-2008. Som en del av dette arbeidet besøkte gruppen også 5 andre europeiske byer for å høste erfaringer med hvordan  problemer med overdosedødelighet var blitt håndtert der.


Bolig er behandling


2013-08-12

En trygg og stabil bolig er en essensiell del av rehabiliteringen for rusgiftavhengige. I dag blir aktive og tidligere rusgiftavhengige ofte tildelt kommunale utleieboliger i boligområder der mange ruser seg. Ingen boligsosial satsing er mulig uten at flere får bolig i avstand fra rusmiljøet, og med nok hjelp til å klare å beholde boligen. 


Hvordan møte uregulert narkotika?

2013-08-12

Nye psykoaktive stoffer som ennå ikke står på myndighetenes liste over forbudte stoffer, produseres på laboratorier i Asia, lanseres og bestilles på internett og blir sendt verdens over med posten. Foreløpig har verken FN eller de enkelte landene gode løsninger for å stoppe det.


Reduserer sprøyteutdeling spredning av HIV og hepatitt C?


2013-08-12

Etter at HIV epidemien slo til for fullt i den vestlige verden på 1980-tallet, med høye smittetall blant personer som injiserte narkotiske stoffer, ble det i mange land satt i gang utdeling av sterile sprøyter for å forebygge smitteoverføring. Har dette redusert spredning av HIV og hepatitt C i Norge? 


Innsikt

Mer sikker viten om rusgiftvaner

2013-08-12

Det du slipper ned i doskålen lyver ikke. Informasjonen folk ikke oppgir når de blir spurt om sine rusgiftvaner, kan vi finne gjennom å ta prøver av kloakken. 


FMRs innspill til Stortinget om rusgiftpolitikken


2013-08-12

16. oktober deltok FMR i en høring i Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med Stortingsmelding nr. 30 - (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk, som ble behandlet i Stortinget i høst.