Mot Rusgift nr. 59 - februar 1997: Studenter og rusgifter

Om Mot Rusgift nr. 59

1997-02-18

Leder: Etterretning og ettertanke


1997-02-18
Opprullingen av etterretningsskandalene burde få folk flest til å stille spørsmål om hvor omfattende hemmelige tjenester vi er tjent med. Den offentlige debatten har først og fremst dreiet seg om hvilke skade som er påført politikernes og en del embetsmenns troverdighet.

Hva er de helsemessige og psykologiske konsekvensene av bruk av cannabis?

1997-02-18
En ekspertgruppe, nedsatt av den australske regjeringen, har gjennomgått og vurdert den forskningen som er gjort på cannabis og dens helsemessige og psykiske effekter de siste årene.

Bokanmeldelse:

Rusens historie?


1997-02-19
Historikeren Bjørn Qviller har i 12 år arbeidet med verket "Bottles and Battles", om drikkefellesskapet gjennom 3000 år. Populærversjonen, "Rusens historie" foreligger nå på det norske samlaget.

Bokanmeldelse:

Full Fattig Fet

1997-02-19
Den heter så, en liten bok det svenske Systembolaget og Sveriges Förenade Studentkårer utga i 1995, om studentenes bruk av alkohol. Den blomstrende karaktrestikken er neppe dekkende for den typsiske studentutgaven av medel-svensson, men forsøker å favne de mest tørste.

"De fulleste gutta ..."


1997-02-18
Oslo kommune har høsten 1996 gjennomført en kampanje med tittelen "De fulleste gutta ...". Målet for kampanjen var å øke forståelsen for at det er viktig å redusere forbruket, og å øke bevisstheten om hvordan målet kan nås. Tone Teppen skriver her en kommentar til kampanjeopplegget.

Fører en tillatende narkotikapolitikk til økt segregering?

1997-02-18
Narkotikakontroll er et kostnadskrevende og kontroversielt tema for en regjering. I tider med økende stoffbruk og minkende ressurser er risikoen stor for at regjeringene i flere land ikke makter å opprettholde narkotikakontrollen.

Studenter og andre ølhunder


1997-02-18
Utropia, studentavisa for universitetet i Tromsø, pløyer ny jord når de flesker til med ølspalte som et nordnorsk svar på hovedstadsavisenes vinspalter. Ølbarometer hører til, men det har Urban gjort før dem.

Intervju med Thomas Hylland Eriksen: Ungdomstiden er da alt kan gå galt...

1997-02-18
Hvorfor drikker man seg full? Ja, hvorfor gjorde jeg det selv? Det var ikke noe særlig bra, og så gjør man en masse som man angrer på dagen etter.

Prosjekt under oppstarting: Studenters bruk av alkohol og narkotika


1997-02-18
Forbundet Mot Rusgift har i samarbeid med Nord-Trøndelagsforskning utarbeidet en prosjektplan hvor man ønsker å fokusere på studenters bruk av alkohol og narkotika. Et hovedsiktemål med det landsomfattende prosjektet er å bidra til å finne potente rusgiftforebyggende tiltak.

Oslos uteliv på menyen

1997-02-18
- ute til lunsj med dama som har gjort studier av spandable menn til vitenskap... Vi hadde avtalt et upretensiøst møtested for lunsjen. Det føles tryggest å avstå fra ekstravaganse når en skal møte en proff på området. Guro Ødegård, nybakt cand.polit, er dama som har skrevet hovedfagsoppgave om spandering og uteliv.

Bokanmeldelse:

House, rus og ettertanke


1997-02-15
Romanen "Meska" av Anders W. Cappelen forteller historien om hvordan den nyutdannede økonomen, Thomas fra Oslo som drar til Barcelona på et halvt års språkstudium i 1987. Her finner han et uteliv og et sosialt nettverk som kretser rundt dans til elektronisk basert musikk, det som vi ved et fellesnavn har kalt house.

Hasj er hovedspørsmålet

1997-01-01
Narkotikaliberalismen i deler av Europa har også fotfeste i Norge, sier Per Karsten Nordhaug, leder i Forbundet Mot Rusgift i et nyttårsintervju.