Mot Rusgift nr 84, 3/2007

Om Mot Rusgift nr 3/2007

2008-01-18
84-collage-liteBli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder i Mot Rusgift nr 84

Kvinnenettverk


2008-01-17

I Mot Rusgift nr 84 setter vi fokus på behovet for et eget nettverk for kvinner i alkohol- og narkotikaspørsmål. Hvorfor? En sak er at kvinner i behandling kan ha særlige behov for egne tiltak. Men viktigere kan kanskje være at kvinnene både historisk og kulturelt har vist seg å ha et stort potensial i forebyggende arbeid.


Intervju med Sylvia Brustad:

Kvinner og alkohol - En folkehelseutfordring

2007-12-31
brustad-100

Økningen i alkoholforbruket generelt og blant unge kvinner spesielt, representerer en stor utfordring for folkehelsen, sier Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad


Starter samarbeidsnettverk for kvinner


2007-12-31

FMR hadde på sin fagdag i 2005 temaet ”Kvinner og alkohol”. På konferansen kom det fram at det er mange områder der kvinner er spesielt sårbare når det gjelder alkoholbruk. En sårbarhet som samfunnet bør vite om, og som kvinner selv er best egnet til å gripe tak i. Forbundet Mot Rusgift påtok seg å gå i spissen for å etablere et kvinnerettet samarbeidsnettverk for bedre å dekke de kvinnespesifikke alkohol- og narkotikaproblemene. Sammen med en gruppe interesserte kvinner, la FMR planene fram for Sosial- og helsedirektoratet, som på sin side bidro med prosjektmidler til oppstart av nettverket.


Mer Jentesnakk

2008-01-17
ogthomassen-100

Astrid Henriksen og Heidi Thommessen, Asker kommune, har utviklet en gruppemetode for å samle unge jenter til snakk om vanskelige, rusgiftforebyggende temaer. Prosjektet er kalt ”Mer Jentesnakk” og tar utgangspunkt i håndboken ” Jentesnakk – en håndbok i hvordan jobbe med jenter i gruppe” (Thommessen og Henriksen, Borgestadklinikken 2006). Det har vært stor interesse for håndboken, og for de opplæringsseminarene som er gjennomført.


Kvinner i behandling


2007-12-31
behanlding-100

Til tross for at kvinner utgjør ca en tredjedel av pasientene i avhengighetsbehandling og omtrent samme andel blant personer med avhengighetsproblemer, er kvinnenes situasjon i behandlingsapparatet lite belyst.


KSAN - et stykke kvinnehistorie

2007-12-31
ksan-100

Neste år fyller det svenske kvinnenettverket i alkohol og narkotikaspørsmål 65 år. De ser med glede frem til dannelsen av et tilsvarende norsk nettverk.


Intervju med fødselslege Monica Lejman Dahlström

- Alkoholbruk i svangerskapet er uakseptabelt


2007-12-31
morogbarn2-100

Monica Lejman Dahlström er fødselslege ved St. Lars Sjukhus i Linköping. Hun har arbeidet mye med dokumentasjon om sammenhengen mellom alkoholbruk under svangerskap og skadelige virkninger på fosteret. Under årets nordiske konferanse i NordAN-nettverket i Reykjavik i høst holdt hun et foredrag om teamet. I den forbindelse har vi stilt henne noen spørsmål.


Kvinner, alkohol og tabu

2007-12-31
osmundsen-100

Fordelen med kvinnenettverk, slik vi kjenner dem, er at de oppdager og tar opp problemstillinger som gjelder kvinner spesielt og deler erfaringer. I rusgiftfeltet er det mange problemstillinger som kan være særskilte for kvinner, sier barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.


Møte om alkoholskader (FASD) fra svangerskapet i Europaparlamentet


2007-12-31
morogbarn-100

For å markere den internasjonale FASD-dagen (9. september) arrangerte den europeiske alkoholpolitikkorganisasjonen Eurocare et møte i Europaparlamentet i Strasbourg. Hensikten med møtet var å øke bevisstheten blant parlamentsmedlemmene om problemet, og om de ulike politiske mulighetene til å redusere forekomsten av FASD. (Foetal Alcohol Spectrum Disorders - FASD).


Forskere om kvinners forhold til alkohol

2007-12-31
forskere-100

Kvinners alkoholbruk har endret seg vesentlig de siste årene. Kvinner drikker nå mer vin enn menn. Unge jenter drikker dobbelt så mye som for 10 år siden. Finnes det noe urovekkende i dette, bortsett fra den generelle kunnskapen om at når alkoholforbruket i en befolkningsgruppe øker, så øker også alkoholskadene? Her gjengir vi 3 norske forskeres synspunkter på ulike sider av forholdet mellom kvinner og alkohol.


Om rus på forskning.no


2007-12-31

Sidan alt i rusgiftfeltet skal vere forskingsbasert, er det kanskje ein idé å kike på kva forskinga seier om alkohol og narkotika? Nettstaden ”Forskning.no” er oppretta av Norges forskningsråd, og eigd av dei viktigaste leverandørane av forsking i Noreg, så dit går eg! Her finn eg sikkert autoritetane på fagfeltet. Når det endåtil står at dei vender seg til målgruppa ”unge vaksne frå 15 år og oppover”, forventar eg å finne mykje bra rusgiftførebyggjande informasjon på denne nettstaden!