Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 84 - Kvinner og alkohol

Mot Rusgift nr 84, 3/2007

84-collage-lite

Om Mot Rusgift nr 3/2007

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
knut-leder-100

Kvinnenettverk

I Mot Rusgift nr 84 setter vi fokus på behovet for et eget nettverk for kvinner i alkohol- og narkotikaspørsmål. Hvorfor? En sak er at kvinner i behandling kan ha særlige behov for egne tiltak. Men viktigere kan kanskje være at kvinnene både historisk og kulturelt har vist seg å ha et stort potensial i forebyggende arbeid.

Les mer...

Starter samarbeidsnettverk for kvinner

FMR hadde på sin fagdag i 2005 temaet ”Kvinner og alkohol”. På konferansen kom det fram at det er mange områder der kvinner er spesielt sårbare når det gjelder alkoholbruk. En sårbarhet som samfunnet bør vite om, og som kvinner selv er best egnet til å gripe tak i. Forbundet Mot Rusgift påtok seg å gå i spissen for å etablere et kvinnerettet samarbeidsnettverk for bedre å dekke...

Les mer...
ogthomassen-100

Mer Jentesnakk

Astrid Henriksen og Heidi Thommessen, Asker kommune, har utviklet en gruppemetode for å samle unge jenter til snakk om vanskelige, rusgiftforebyggende temaer. Prosjektet er kalt ”Mer Jentesnakk” og tar utgangspunkt i håndboken ” Jentesnakk – en håndbok i hvordan jobbe med jenter i gruppe” (Thommessen og Henriksen, Borgestadklinikken 2006). Det har vært stor interesse for håndbo...

Les mer...
behanlding-100

Kvinner i behandling

Til tross for at kvinner utgjør ca en tredjedel av pasientene i avhengighetsbehandling og omtrent samme andel blant personer med avhengighetsproblemer, er kvinnenes situasjon i behandlingsapparatet lite belyst.

Les mer...
morogbarn2-100

- Alkoholbruk i svangerskapet er uakseptabelt

Monica Lejman Dahlström er fødselslege ved St. Lars Sjukhus i Linköping. Hun har arbeidet mye med dokumentasjon om sammenhengen mellom alkoholbruk under svangerskap og skadelige virkninger på fosteret. Under årets nordiske konferanse i NordAN-nettverket i Reykjavik i høst holdt hun et foredrag om teamet. I den forbindelse har vi stilt henne noen spørsmål.

Les mer...
osmundsen-100

Kvinner, alkohol og tabu

Fordelen med kvinnenettverk, slik vi kjenner dem, er at de oppdager og tar opp problemstillinger som gjelder kvinner spesielt og deler erfaringer. I rusgiftfeltet er det mange problemstillinger som kan være særskilte for kvinner, sier barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.

Les mer...
morogbarn-100

Møte om alkoholskader (FASD) fra svangerskapet i Europaparlamentet

For å markere den internasjonale FASD-dagen (9. september) arrangerte den europeiske alkoholpolitikkorganisasjonen Eurocare et møte i Europaparlamentet i Strasbourg. Hensikten med møtet var å øke bevisstheten blant parlamentsmedlemmene om problemet, og om de ulike politiske mulighetene til å redusere forekomsten av FASD. (Foetal Alcohol Spectrum Disorders - FASD).

Les mer...