Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 83 - Rusgiftavhengighet og psykiske lidelser

Mot Rusgift nr 2/2007

Rusgiftavhengighet og psykiske lidelser

collage-83-lite

Om Mot Rusgift nr 2/2007

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
Illustrasjon

PDF av denne utgaven av "Mot Rusgift"

Her finner du en PDF av Tidsskriftet Mot Rusgift 2/2007, utgave 83 - Rusgiftavhengighet og psykiske lidelser Se PDF her (564 Kb)

knut-leder-100

Avhengighetsbehandling og psykiatri

Psykisk helsevern har sin egen lovgivning. Men i Spesialisthelsetjenestelovens §2-1a er det tatt inn at de regionale helseforetakene også er forpliktet til å tilby spesialisert helsehjelp til rusgiftavhengige. Ved etableringen av Rusreformen fra 1. januar 2004 lå det i kortene mange steder at avhengighetsbehandling skulle underlegges og bli en del av psykiatrien.

Les mer...
fjes-100

Rusgiftavhengighet og psykiske lidelser

Mange rusgiftavhengige har psykiske lidelser i tillegg til rusgiftproblemet. Disse lidelsene kan være en medvirkende årsak til at enkelte forsøker å "selvmedisinere" seg med rusgifter, døyve de psykiske problemsymtomene, og på den måten pådrar seg et avhengighetsproblem. Med rusgiftavhengige menes her personer som er avhengige av alkohol, narkotika, eller som har et overforbruk...

Les mer...
Jørgen Branmess

Psykofarmaka, rus og psykiatri

Jørgen G. Bramness er dr. med, spesialist i psykiatri, og er nå forsker ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi. Bramness arbeider med Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister, oftest kalt Reseptregisteret. I sin forskning har han vært spesielt opptatt av benzodiazepiner og andre beroligende medisiner. Vi spurte ham om medikamentbruk i samband med avheng...

Les mer...
Mary Brett

Cannabis og mentale lidelser (psykoser/schizofreni)

Det pågår mye debatt og uenighet om cannabis faktisk forårsaker psykoser og schizofreni. I denne artikkelen gjennomgår biolog Mary Brett forskningslitteraturen rundt dette temaet, som fort kan bli et hovedspørsmål også i norsk psykiatri og avhengighetsbehandling i årene framover.

Les mer...
Audhild Hjellerup Lønne

Mellom to stoler - en fortelling fra virkeligheten

SNAKKER AV ERFARING: Adhild Hjellup Lønne er sosiolog, og jobber som rådgiver og prosjektleder i Psykiatrien i Vestfold. Hun har også en i nærmeste familie som lider av en psykisk lidelse og et avhengighetsproblem, og vet hva det vil si å være pårørende til en person med dobbeltdiagnose.

Les mer...
Bokomslag

Elementærbok om psykiske lidelser og rusgiftproblem

”Dobbelt OPP” har de tre forfatterne kalt sin ”lærebok” om dobbeltdiagnoser. Det framgår av ”vaske-seddelen” at formålet med boken dels er å fokusere på hjelpebehovet hos personer som både har alvorlige psykiske lidelser og samtidig et rusgiftproblem, og delvis også å beskrive ulike typer tiltak. Det heter at å trekke brukernes interesser inn i planarbeidet, gjøre allmenne tjen...

Les mer...