Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 72 - Rusreformen

Mot Rusgift nr 2-2004

Rusreformen

MR 72

Om Mot Rusgift nr 2-2004

Rusreformen utgitt juli 2004. Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
Frode Bie

Store endringer etter rusreformene

Intervju med spesialrådgiver i Helse Øst RHF, Frode Bie Rusreformene har ført med seg flere nye ordninger, både for de rusgiftskadde selv, for sosialtjenestene og fastlegene i kommunene, for institusjonene som driver behandling og for de regionale helseforetakene som overtok ansvaret for den spesialiserte rusbehandlingen fra nyttår.

Les mer...
Ingunn Grande

Store utfordringer i Oslo og Follo

Intervju med avdelingsleder Ingunn Grande Aker Universitetssykehus Helseforetak (Aker UHF) overtok fra 1. januar i år ansvaret for de tidligere fylkeskommunalt drevne behandlings- og akuttinstitusjonene i Oslo og Follo-området; Akuttinstitusjonen Ullevål, MAR-ØST/ medikamentassistert rehabilitering i Helse Øst, Folloklinikkens Rustiltak i Ski, Ås og Frogn, tre avrusingsenheter ...

Les mer...
Inger Granby

- Rusreformen har både muligheter og faremomenter

Intervju med Inger Granby, styreleder i Sollia-kollektivet. Inger Granby, kjent som tidligere leder av Selbukollektivet, styreleder i Solliakollektivet, medlem av styret i Kvamsgrindkollektivet, drivkraft bak Det Nytter-nettverket, og også medlem av regjeringens narkotikapolitiske rådgivningsutvalg, har fulgt med og stilt krav underveis i rusreformprosessen. Vi har spurt henne ...

Les mer...
Illustrasjon

Å bevare behandlingsplasser og kompetansemiljøer - også én side av saken

Ved nyttår, etter at de regionale helseforetakene hadde overtatt de tidligere fylkeskommunale avtalene med private behandlingsinstitusjoner for rusgiftavhengige, ble det klart at rusreformen var underfinansiert, og at dette vil gå ut over kjøp av gjesteplasser, dvs. behandlingsplasser ved private institusjoner som det ikke er inngått avtale om kjøp av, men som har vært solgt ti...

Les mer...
Gunn-Eva Bekken

Individuelle planer - Et verktøy som er anvendelig

Intervju med klinisk sosionom Gunn-Eva Bekken Som en del av rusreformen er det blitt lagt inn i pasientrettighetsloven og Lov om sosiale tjenester en rett for hver pasient til å få utarbeidet en individuell plan. Både førstelinje og spesialisthelsetjeneste har en forpliktelse til ta initiativ til å utarbeide slike planer. Vi har tatt en prat med klinisk sosionom Gunn-Eva Bekken...

Les mer...
Christoff Bally

Fra Platzspitz til San Patrignano

Intervju med tidligere stoffbruker Christoff Bally   Christoff Bally er fra Bern i Sveits, men har oppholdt seg på San Patrignano i Italia i fire år. Han kom dit fordi han gjerne ville gjøre noe for seg selv, han ville slutte med narkotika. Da hadde han gått på stoffer i omtrent 15 år. Nå er han 34 år og her forteller han sin historie til Mot Rusgift.

Les mer...
Juletre i San Patrignano

Kom til oss - bli så lenge du vil

I Norge er ett av de store problemene knyttet til døgnbehandling, at pasientene/klientene/elevene greier seg bra så lenge de oppholder seg på institusjonen, men får tilbakefall så fort de skrives ut. Mange har på denne måten opplevd en rekke døgninstitusjonsopphold, som ender med utskrivning og nytt tilbakefall.

Les mer...