Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 56 - 20 års motstand

Mot Rusgift nr. 56 - desember 1992: 20 års motstand

Leder: Gratulerer!

Tidsskriftet Mot Rusgift kom med sitt første nummer sommeren 1972. Vi kan altså feire jubileum i år. Det gjør vi med å trykke opp igjen fire artikler fra de første numrene. Som en vil se, har de bevart mye av sin friskhet og aktualitet den dag i dag. Det kan være et tegn på at Mot Rusgift var langt forut for sin tid. Men det kan også være et tegn på at verden går sørgelig smått...

Les mer...

Mot Rusgift - på barrikadane i 20 år

I år er det 20 år sidan Mot Rusgift kom ut med sitt første nummer. Nils Stavenes var den første redaktøren. I dag er han skolemann på Gol og aktiv fylkestingspolitikar. Mot Rusgift har kontakta han for ein samtale om tidsskriftet i fortid og notid.

Les mer...

Positiv rus - et alternativ?

Bjørn Lyster tar opp en viktig debatt, som Ida Hagen følger opp. Den må likevel etter mitt syn virke noe forvirrende for nye lesere. Noen spørsmål: Er all kjemisk rus negativ? Er all ikke-kjemisk rus positiv? Hva er rus? Hvilke begreper er det hensiktsmessig å bruke? Overfor hvilke målgrupper? Finnes det et sett med begreper som Juvente, Alkokutt tidsskriftet Mot Rusgift og fag...

Les mer...

Mer om den ekte rusen

Bjørn Lyster har funnet beskrivelser av "den ekte rusen " problematisk i markedsføringssammenheng, og åpner for interessante, og for meg nye, problemstilinger rundt dette begrepet spesielt, og for ladet begrepsbruk generelt.

Les mer...

The ultimate challenge - en ekte rus?

I "Mot rusgift" gjøres det ofte store poeng ut av hvilken språkbruk som i ulike sammenhenger blir brukt om alkohol og alkoholbruk. Kan man si "rusmidler", eller må man si "rusgifter"? Og kan man bruke ordet "rus" i forbindelse med alkohol uten å sette ordet "kjemisk" foran? Tidsskriftet har tatt stilling i disse spørsmålene utfra ønsket om å gjøre rus til noe grunnleggende posi...

Les mer...

Nyttig statistikkhefte om rusgifter

Rusmiddeldirektoratet og Statens Institutt for Alkohol- og Narkotikaforskning har kommet med sin årlige statistikkpublikasjon, "Rusmidler i Norge 1992". I tillegg til å dekke en del grunnleggende årlig alkoholstatistikk, fordyper denne serien seg også annethvert år i spesialtemaer.

Les mer...

Lov om edruskapsvern avløses av ny sosialtjenestelov

Fra 1. januar 1993 trer den nye Lov om sosiale tjenester i kraft. Loven avløser Lov om sosial omsorg, Lov om edruskapsvern og lov om fylkeskommunalt ansvar for alkoholistinstitusjoner. Den nye loven inneholder en rekke bestemmelser som gjelder rusgiftfeltet.

Les mer...

Vold i Oslo: Lørdagsfylla har skylda

Akuttetaten i Oslo har åpnet en spesiell helsetjeneste for voldsrammede, som kan ta imot pasienter som er rammet både fysisk og psykisk av voldshandlinger. 60 prosent av voldsofrene kommer til legevakta i Oslo i helgene, og 2/3 av pasientene er alkoholpåvirket.

Les mer...

Russehandel - glede eller forbannelse?

Nord-Norge - og særlig Finnmark - har de siste par årene fått en ny attraksjon: russiske gateselgere som kommer over grensa i buss eller båt og selger sine ulike produkter til (i hvert fall delvis) billig pris. I Vardø, som er artikkelforfatterens hjemsted, har vi hatt dem på besøk i snart to år, men det har ikke tatt skikkelig av før i sommer.

Les mer...