Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 57 - Europa og Rusgiftpolitikken

Mot Rusgift nr. 57 - januar 1996: Europa og Rusgiftpolitikken

Leder: Ny frisk

Det har gått nesten to år siden Mot Rusgift kom ut sist. Slike avbrudd oppstår dessverre når ei avis skal lages av frivillige. Når vi nå starter opp igjen er det med ny redaktør og støtte fra Avholdsfolkets Landsråd. Derfor kan vi love større regelmessighet i tida som kommer. Ambisjonen er etter hvert å tette noe av det hullet som oppsto når Tidsskriftet for edruskapsspørsmål g...

Les mer...

Alkoholpolitikken i endring?

Utredningen fra Regjeringens alkoholpolitiske utvalg, eller Bernt Bull-utvalget, er omsider kommet. Utvalget presenterer en grundig og god gjennomgang av norsk alkoholpolitikk og dens grunnlag. Dessverre kommer utredningen lenge etter at viktige rammebetingelser for alkoholpolitikken er endret.

Les mer...

Europa vil ha mindre alkohol

"Mindre er bedre" var slagordet for den europeiske WHO-konferansen om helse, samfunn og alkohol. Konferansen som ble holdt i desember i Paris, markerer en kraftfull oppslutning om totalkonsumsteorien og prinsippene i "European Alcohol Action Plan".

Les mer...

Eurocare - idealistenes kamp mot alkoholindustrien

Det er fristende å trekke linjene til Don Quijotes kamp mot vindmøller når man skal presentere Eurocare. Alliansen av rusgiftmotstandere skal forsøke å overbevise Europa om det fornuftige i å føre en restriktiv alkoholpolitikk. Med en ressurssituasjon som får norsk avholdsbevegelse til å framstå som en rik onkel fra Amerika, tar man opp kampen mot alkoholindustrien.

Les mer...

Lobbyvirksomhet i Brussel

I samarbeid med Avholdsfolkets Landsråd i Norge har Eurocare åpnet kontor i EU-hovedstaden. Blant byråkrater i dobbeltspent dress, med slipsknuter like stramme som tidsplaner, skal norske Vera Selnes drive påvirkningsarbeid til fordel for rusgiftmotstanderne i Europa.

Les mer...

Trenger vi en ny alkoholpolitikk?

I forordet til Landsrådets alkoholpolitiske utredning skriver styreleder Morten Jørgensen at "... det ikke går en automatisk og forutsigbar linje mellom et personlig valg om å avstå fra bruk av alkohol og de politiske standpunkt en avholdsmann/kvinne inntar". Utredningen sikter dermed på å redegjøre for Landsrådets strategivalg og å begrunne dette.

Les mer...

Internet for rusgiftmotstandere?

Internet ble årets julegave! Nå kan familien samle seg rundt Macen eller PCen og surfe rundt i verden. Her kan de se på høstutstillingen, bestille pizza eller lese om prinsipper for rusgiftmotstanden. Noe for en hver smak, med andre ord.

Les mer...

Resolusjonen: Europeiske byer mot narkotika

Flere europeiske byer har tatt initiativet til å organisere en konferanse for byer mot legalisering av narkotika. Et av konferansens mål er å vedta en plattform for å gjøre det mulig for byer som ikke har deltatt på konferansen å slutte seg til dette arbeidet.

Les mer...