Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 64/65 - Hasj på dagsordenen

Mot Rusgift nr. 64/65 - Juni 2000

Hasj på dagsordenen

Leder: Hasj på dagsordenen

Det kan være mye uenighet i Norge når det gjelder hvilken holdning vi skal innta ­ eller fortsette å innta ­ overfor cannabisstoffene. Enkelte land har valgt - eller er i ferd med å velge ­ helt andre løsninger enn de vi hittil har stått for i Norge. Den diskusjonen pågår også i Norge. Men, det er overveiende enighet om at det ikke er ønskelig at ungdom skal ta i bruk cannabis,...

Les mer...

Cannabis' biologiske virkninger

Professor Jørg Mørland er forskningssjef ved Statens Rettstoksikologiske institutt og en av landets fremste eksperter på nevrobiologiske virkninger av cannabis. Han holdt ett av foredragene på FMRs konferanse om hasj 3. november 1999. Vi gjengir her hovedinnholdet i Mørlands foredrag. Han innledet med å vise til at en del fagfolk og informatører opp gjennom de to-tre siste tiår...

Les mer...

Kan man dø, bli gal eller få kreft av hasj- og marihuanarøyking?

På oppdrag fra den svenske Socialstyrelsen har psykiater Jan Ramström utarbeidet rapporten som på norsk har fått navnet: "Skader av hasj og marihuana - en gjennomgang av vitenskapelige studier av skadeomfanget ved cannabis" (ramström1999). Hensikten har vært i samme skrift å framlegge både konklusjoner om skadevirkninger (beviste, mistenkte og avkreftede) og redegjørelse for hv...

Les mer...

Narkolovbrudd og straff

Forholdet mellom strafferammer og straffeutmåling i narkotikasaker blir av og til blandet sammen. Man ser også bort fra at langvarige fengselsdommer som i det enkelte tilfelle er idømt for en rekke lovbrudd, ofte blir subsummert og statistikkført under kategorien "narkotikaforbrytelser", ettersom disse har høyest strafferamme. Sosiolog Knut T. Reinås, som er forbundsleder i FMR...

Les mer...

Medisinsk marihuana - nye utviklingstrekk

En diskusjon om medisinsk marihuana pågår også i Australia. Nylig har Gareth Griffith og Marie Swan ved New South Wales Library Research Service gjort en gjennomgang av den foreliggende forskningen på området (Griffith).

Les mer...

Fakta om cannabis

Cannabis er en plante som tilhører hampefamilien. Det er en hovedart av planten, med to underarter - cannabis sativa og cannabis indica. Cannabis sativa er en høy, rørliknende plante, tidligere hovedsakelig dyrket som en kilde til hampefibre. Cannabis indica er en kortere, mer buskliknende variant, som vanligvis er hovedkilden for rusgiftene marihuana, hasj og mange andre tilb...

Les mer...

Tips om cannabis-litteratur på Internett

Forbundet Mot Rusgift har en av de mest informative nettsidene på Internet. Nå er det også opparbeidet en egen temaside om cannabis på FMRs nettsted. Her finner du bl.a. linker til nedenstående artikler, se http://www.fmr.no/hasj/.

Les mer...