Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 81 - Avhengighet

Avhengighet

Avhengighet i behandlerperspektiv, brukerperspektiv, biologisk-, psykologisk- og sosiologisk perspektiv.

Collage

Om Mot Rusgift nr 4/2006

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
PDF

PDF av denne utgaven av "Mot Rusgift"

Her finner du en PDF av Tidsskriftet Mot Rusgift 4/2006, utgave 81 - Avhengighet i behandlerperspektiv, brukerperspektiv, biologisk-, psykologisk- og sosiologisk perspektiv. Se PDF her (1,3 Mb)

Knut T. Reinås

Avhengighet

Det nye fagfeltet i helseforetakene kalles ofte ”tverrfaglig, spesialisert rusbehandling”. FMR, utgiver av dette tidsskriftet, er enig i at rus- og avhengighetsfeltet skilles ut fra psykiatrien som et eget fagfelt. FMR har også krevd etablering av en egen spesialitet både for leger og psykologer, utdanning av spesialister som skal ha høy kompetanse på behandling av mennesker me...

Les mer...
Liliana Bachs

Avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv?

Det har vært en sterk økning i nevrobiologisk forskning rundt avhengighetsproblematikken de siste årene, sa Liliana Bachs på FMRs fagdag om avhengighetsproblematikk. Hun er overlege ved Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning. Grunnen til den økte interessen er ikke bare at vi ønsker å forstå de prosessene i hjernen som er det biologiske grun...

Les mer...
Maria Ellgren

Cannabis som gateway drug

Hjernens belønningssystem og cannabisstoffenes virkning på dette Maria Ellgren er Doktorand ved Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, og har forsket på cannabisstoffenes virkning på hjernen. Hun framla under sitt innlegg på Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikken noen resultater fra egen og andres forskning, og vis...

Les mer...
Halvor Kjølstad, AKAN

Psykologisk perspektiv på avhengighet

- Den fysiske avhengigheten går heldigvis fort over, den psykiske avhengigheten er det imidlertid verre med, sa Halvor Kjølstad i sitt innlegg på Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikk i november. Kjølstad er psykologspesialist og direktør i AKAN, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Les mer...

FMRs fagdag – en begivenhet og en tradisjon

Siden FMR fylte hundre år i 2004 har forbundet årlig arrangert en sentral konferanse for rusgiftfeltet. Folk innen behandling, forebygging, administrasjon, forskning og ikke minst rusgiftpolitiske organisasjonene har fått ta del i temaer som ”Alkohol og narkotika – den skjulte agenda”, ”Kvinner og alkohol” og ikke minst Avhengighetsproblematikk - som foreliggende nummer av Mot ...

Les mer...
Illustrasjon

Hvem blir avhengige - et sosiologisk perspektiv

Er noen av oss genetisk predisponerte til å bli avhengige dersom vi begynner å bruke rusgifter, spurte magister i sosiologi, og leder i FMR, Knut T. Reinås, på Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikk. Eller er det slik at vi lærer avhengighet gjennom bruken av disse stoffene?

Les mer...
Hans Olav Fekjær

Hva er spilleavhengighet

Det reelle problemet ved avhengighet er at folk begynner igjen, etter å ha sluttet med det de var avhengige av. Folk synes kanskje det er merkelig at man i diagnoselistene har sykdomsdefinert overdrevent pengespill. Man finner jo ikke her den fysiske komponenten, den fysiske tilvenningen, som mange forbinder med avhengighet, med dertil hørende abstinensplager ved avvenning.

Les mer...
2002-detnytterboka-100

Margrethes vei ut av avhengigheten

Det er nå over fire år siden Margrethe stod fram med sin egen historie som rusgiftavhengig i boka ”Vi greide det – 21 historier som viser at det nytter”. Boka er blitt godt mottatt, og kommer nå i nytt, oppdatert opplag. Du kan lese mer om boka og Det Nytter-nettverket på Det Nytters eget nettsted, www.detnytter.no

Les mer...