Avhengighet

Avhengighet i behandlerperspektiv, brukerperspektiv, biologisk-, psykologisk- og sosiologisk perspektiv.

Om Mot Rusgift nr 4/2006

2007-01-30
CollageBli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

PDF av denne utgaven av "Mot Rusgift"


PDFHer finner du en PDF av Tidsskriftet Mot Rusgift 4/2006, utgave 81 - Avhengighet i behandlerperspektiv, brukerperspektiv, biologisk-, psykologisk- og sosiologisk perspektiv.

Se PDF her (1,3 Mb)

Avhengighet

2007-01-28
Knut T. Reinås

Det nye fagfeltet i helseforetakene kalles ofte ”tverrfaglig, spesialisert rusbehandling”. FMR, utgiver av dette tidsskriftet, er enig i at rus- og avhengighetsfeltet skilles ut fra psykiatrien som et eget fagfelt. FMR har også krevd etablering av en egen spesialitet både for leger og psykologer, utdanning av spesialister som skal ha høy kompetanse på behandling av mennesker med avhengighetsproblemer. Men er det ”rusbehandling” disse skal drive med?


Referat fra foredrag på FMRs fagdag 2006:

Avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv?


2007-01-28
Liliana BachsDet har vært en sterk økning i nevrobiologisk forskning rundt avhengighetsproblematikken de siste årene, sa Liliana Bachs på FMRs fagdag om avhengighetsproblematikk. Hun er overlege ved Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning. Grunnen til den økte interessen er ikke bare at vi ønsker å forstå de prosessene i hjernen som er det biologiske grunnlaget for avhengighetsutvikling.

Referat fra foredrag på FMRs fagdag 2006:

Cannabis som gateway drug

2007-01-28
Maria EllgrenHjernens belønningssystem og cannabisstoffenes virkning på dette

Maria Ellgren er Doktorand ved Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, og har forsket på cannabisstoffenes virkning på hjernen. Hun framla under sitt innlegg på Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikken noen resultater fra egen og andres forskning, og viste på hvilken måte cannabisbruk i seg selv både kan skape avhengighet og samtidig kan skape økt sårbarhet for virkningen av andre rusgifter, spesielt opiater.

Referat fra foredrag på FMRs fagdag 2006:

Psykologisk perspektiv på avhengighet


2007-01-28
Halvor Kjølstad, AKAN- Den fysiske avhengigheten går heldigvis fort over, den psykiske avhengigheten er det imidlertid verre med, sa Halvor Kjølstad i sitt innlegg på Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikk i november. Kjølstad er psykologspesialist og direktør i AKAN, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Referat fra foredrag på FMRs fagdag 2006

FMRs fagdag – en begivenhet og en tradisjon

2007-01-28
Siden FMR fylte hundre år i 2004 har forbundet årlig arrangert en sentral konferanse for rusgiftfeltet. Folk innen behandling, forebygging, administrasjon, forskning og ikke minst rusgiftpolitiske organisasjonene har fått ta del i temaer som ”Alkohol og narkotika – den skjulte agenda”, ”Kvinner og alkohol” og ikke minst Avhengighetsproblematikk - som foreliggende nummer av Mot Rusgift er en dokumentasjon av.

Referat fra foredrag på FMRs fagdag 2006

Hvem blir avhengige - et sosiologisk perspektiv


2007-01-28
IllustrasjonEr noen av oss genetisk predisponerte til å bli avhengige dersom vi begynner å bruke rusgifter, spurte magister i sosiologi, og leder i FMR, Knut T. Reinås, på Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikk. Eller er det slik at vi lærer avhengighet gjennom bruken av disse stoffene?

Referat fra foredrag på FMRs fagdag 2006:

Hva er spilleavhengighet

2007-01-27
Hans Olav FekjærDet reelle problemet ved avhengighet er at folk begynner igjen, etter å ha sluttet med det de var avhengige av. Folk synes kanskje det er merkelig at man i diagnoselistene har sykdomsdefinert overdrevent pengespill. Man finner jo ikke her den fysiske komponenten, den fysiske tilvenningen, som mange forbinder med avhengighet, med dertil hørende abstinensplager ved avvenning.

Det nytter

Margrethes vei ut av avhengigheten


2007-01-27
Det er nå over fire år siden Margrethe stod fram med sin egen historie som rusgiftavhengig i boka ”Vi greide det – 21 historier som viser at det nytter”. Boka er blitt godt mottatt, og kommer nå i nytt, oppdatert opplag. Du kan lese mer om boka og Det Nytter-nettverket på Det Nytters eget nettsted, www.detnytter.no

Finnes det kronisk avhengige?

2007-01-27
Per FøynPå bakgrunn av diskusjoner de siste årene om prioritering av pasienter til avhengighetsbehandling i spesialisthelsetjenesten, var det knyttet store forventninger til avdelingsoverlege, Per Føyns innlegg på Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikk. Føyn er psykiater, og arbeider til daglig i Avdeling rus og avhengighet (fra nyttår: Klinikk rus og avhengighet) ved Aker Universitetssykehus i Oslo.

Referat fra foredrag på FMRs fagdag 2006:

Avhengighet i et behandlerperspektiv


2007-01-27
Reidun Skjønberg Hansen

En av veteranene innenfor norsk avhengighetsbehandling, Reidun Skjønberg Hansen er naturterapeut, og har selv vært stoffavhengig. Hun var med på etableringen av Sollia-kollektivet i 1970, og har siden arbeidet mye med de utfordringene som avhengighet av narkotika kan gi i en behandlingshverdag. Utfordringen blir desto større fordi Sollia også er et levefellesskap. Man kan altså ikke ”ta seg fri” fra dem man skal behandle, slik man tross alt kan gjøre i mange andre behandlingssammenhenger.


Filmen Veien videre

Alcoholicus cronicus – egne erfaringer

2007-01-27
Illustrasjon- Erasmus Montanus/Rasmus Berg og jeg er vel i samme kategori – kroniske alkoholikere, sa Finn O. Karlsen, da han la fram sine egne erfaringer med det å være alkoholavhengig på Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikk.

Avhengighet i et brukerperspektiv


2007-01-22
Knut og SivKnut Løvli, kjent fra TV serien ”– En kjærlighetshistorie, Knut og Siv”, deltok som innleder på FMRs fagdag om avhengighetsproblematikk. Han har selv en fortid som stoffavhengig, men bygger nå en ny tilværelse uten stoffer. Han mante til større forsiktighet med reseptblokka hos legene, og kritiserte legemiddelindustrien. Men først og fremst ga han en beskrivelse av hvordan det oppleves å være avhengig.

WHOs diagnosesystem

2007-01-22
Kjell  Hultmann

Kjell Hultmann er psykiater, med årelang erfaring innenfor rusgiftfeltet generelt og 12-trinns tankegang spesielt. Han har lang ledererfaring bl.a. som overlege ved Trasopp-klinikken. På Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikk hadde han tatt på seg oppgaven å se på avhengighet i forhold til de internasjonale diagnosesystemene, spesielt WHOs ICD-10.


Ordliste


2007-01-22
Illustrasjon

Ordlisten gir en definisjon eller forklaring på noen av de begrepene som er brukt i artiklene i Mot Rusgift 4/2006. Vi håper det kan være til litt hjelp for de leserne som ikke så ofte er inne på avhengighetsproblematikken.