Publikasjoner

Brosjyre:
Dette mener vi om hasj og marihuana
2016-08-25
dettemenervi-forsidebildeingress

FMR har laget en brosjyre med det viktigste du trenger å vite om cannabisstoffene hasj og marihuana. 

Ny publikasjon
Er cannabis en uskadelig rusgift?
2004-01-19
7. mars 2003 arrangerte den svenske narkogeneralen Bjørn Fries, et internasjonalt symposium om cannabis.Framstående forskere fra ulike felt deltok for å presentere sine nyeste funn vedrørende effekten av cannabisbruk.
Cannabis skaper avhengighet
Hasjavhengige søker behandling
2003-10-23
Årsrapporten fra EMCDDA som ble lagt fram onsdag viser at et raskt voksende antall hasjavhengige trenger behandling. Dette gjelder såvel i EU som i Norge.
Kan man dø, bli gal eller få kreft av hasj- og marihuanarøyking?
2000-06-18
På oppdrag fra den svenske Socialstyrelsen har psykiater Jan Ramström utarbeidet rapporten som på norsk har fått navnet: "Skader av hasj og marihuana - en gjennomgang av vitenskapelige studier av skadeomfanget ved cannabis" (ramström1999). Hensikten har vært i samme skrift å framlegge både konklusjoner om skadevirkninger (beviste, mistenkte og avkreftede) og redegjørelse for hvilken vitenskapelig støtte som finnes for disse konklusjonene, samt å gi leseren den opprinnelige presentasjonen (alternativt et eldre, allment akseptert sammendrag) av de forskningsresultater som blir påberopt.
WHO Project on Health Implications of Cannabis Use
1999-01-15
Dette er den mye omtalte WHO-rapporten som både Cannabis-tilhengere og motstandere tar til inntekt for sitt eget syn på cannabis. Forfatterne, Robin Room, Susan Bondy og Wayne Hall ble i 1998 kritisert fordi de hadde sammenlignet cannabis' farlighet med farligheten ved tobakk og alkohol.
Cannabis use and psychosis
1998-09-15
I denne rapporten fra 1998 gjennomgår forfatteren, Wayne Hall, tilgjengelig forskning når det gjelder to hypoteser om sammenhengen mellom cannabisbruk og psykoser.
Kan en psykose skapes gjennom bruk av cannabis?
1998-09-15
I denne artikkelen gjennomgår Thomas Lundqvist, Leg. Psykolog & Fil.Dr. leder for Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund i Sverige de fakta som gjelder cannabis som psykoseframkallende og -utløsende faktor.
Hasj og marihuana
Avhengighetsproblemer i Nederland
1997-06-05
Tidsskriftet Stoffmisbruk gjengir informasjon fra Nederland som viser at mange hollendere nå har begynt å få alvorlige avhengighetsproblemer på grunn av sin hasjrøyking. 675 000 nederlendere røyker ifølge de offisielle statistikkene hasj. I 1995 oppsøkte 2400 personer hjelpeapparatet for å få hjelp til å løse problemer de selv mente hasjrøykingen bragte med seg, har Jellinek-klinikken funnet ut. Dette er bare toppen av isfjellet, tror ekspertene, blant dem psykologen Peter van Dalen ved Jellinek-klinikken i Amsterdam.
Psykiske endringer hos kroniske hasjbrukere
1996-12-07
Bruk av cannabis (hasj og marihuana) kan føre til endret virkelighetsoppfatning. Brukeren risikerer å miste kontrollen over sitt intellektuelle liv. Det hevder psykolog Thomas Lundqvist i sin nylig framlagte doktoravhandling ved universitetet i Lund.