Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner om cannabis.
 

Er cannabis en uskadelig rusgift?

Ny publikasjon

19.januar.2004
7. mars 2003 arrangerte den svenske narkogeneralen Bjørn Fries, et internasjonalt symposium om cannabis.Framstående forskere fra ulike felt deltok for å presentere sine nyeste funn vedrørende effekten av cannabisbruk.
Les mer...

Hasjavhengige søker behandling

Cannabis skaper avhengighet

23.oktober.2003
Årsrapporten fra EMCDDA som ble lagt fram onsdag viser at et raskt voksende antall hasjavhengige trenger behandling. Dette gjelder såvel i EU som i Norge.
Les mer...

Kan man dø, bli gal eller få kreft av hasj- og marihuanarøyking?

18.juni.2000
På oppdrag fra den svenske Socialstyrelsen har psykiater Jan Ramström utarbeidet rapporten som på norsk har fått navnet: "Skader av hasj og marihuana - en gjennomgang av vitenskapelige studier av skadeomfanget ved cannabis" (ramström1999). Hensikten har vært i samme skrift å framlegge både konklusjoner om skadevirkninger (beviste, mistenkte og avkreftede) og redegjørelse for hv...
Les mer...

WHO Project on Health Implications of Cannabis Use

15.januar.1999
Dette er den mye omtalte WHO-rapporten som både Cannabis-tilhengere og motstandere tar til inntekt for sitt eget syn på cannabis. Forfatterne, Robin Room, Susan Bondy og Wayne Hall ble i 1998 kritisert fordi de hadde sammenlignet cannabis' farlighet med farligheten ved tobakk og alkohol.
Les rapporten her

Cannabis use and psychosis

15.september.1998
I denne rapporten fra 1998 gjennomgår forfatteren, Wayne Hall, tilgjengelig forskning når det gjelder to hypoteser om sammenhengen mellom cannabisbruk og psykoser.
Les mer...

Kan en psykose skapes gjennom bruk av cannabis?

15.september.1998
I denne artikkelen gjennomgår Thomas Lundqvist, Leg. Psykolog & Fil.Dr. leder for Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund i Sverige de fakta som gjelder cannabis som psykoseframkallende og -utløsende faktor.
Les mer...

Avhengighetsproblemer i Nederland

Hasj og marihuana

05.juni.1997
Tidsskriftet Stoffmisbruk gjengir informasjon fra Nederland som viser at mange hollendere nå har begynt å få alvorlige avhengighetsproblemer på grunn av sin hasjrøyking. 675 000 nederlendere røyker ifølge de offisielle statistikkene hasj. I 1995 oppsøkte 2400 personer hjelpeapparatet for å få hjelp til å løse problemer de selv mente hasjrøykingen bragte med seg, har Jellinek-kl...
Les mer...

Psykiske endringer hos kroniske hasjbrukere

07.desember.1996
Bruk av cannabis (hasj og marihuana) kan føre til endret virkelighetsoppfatning. Brukeren risikerer å miste kontrollen over sitt intellektuelle liv. Det hevder psykolog Thomas Lundqvist i sin nylig framlagte doktoravhandling ved universitetet i Lund.
Les mer...