Om Mot Rusgift nr 2/2005

2005-10-26
Utgitt oktober 2005.
Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

- også uten omfattende andre tiltak...


2005-10-19
Knut T. ReinåsDette er blitt Sosial- og helsedirektoratets måte å si at substitusjonsbehandling for opiatavhengige, LAR, er godt nok, selv om de ikke får andre tiltak.

Vaner og holdninger:

Studenter og rusgift - Vet lite, drikker helst øl og ofte ukentlig

2005-10-19
På oppdrag fra Forbundet Mot Rusgift, og med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet, har Lynx Porter Novelli og StudConsult AS gjennomført en studie av studenters vaner og holdninger i forhold til rusgifter. Studien hadde som målgruppe studenter som trolig vil komme bort i rusgiftrelaterte problemstillinger i sine senere yrker.

Forsvarer seg mot rusgift

Tiltak mot rusgiftbruk i Forsvaret


2005-10-19

"Det handler om samfunnsansvar, sikkerhet og trivsel"

FMR la nylig frem sin undersøkelse om studentgrupper som trolig vil komme bort i rusrelaterte problemstillinger i sine senere yrker. Det er med bekymring FMR registrerer at kunnskap om rusgifter er såpass lav blant studentene. Mange av dem legger etter endte studier veien om Forsvaret. Hvordan er tilnærmingen her?


Forskning om rusgiftbruk

Sammenhenger mellom cannabis og kreft

2005-10-19
Hos marihuanarøykere finner man 4-5 ganger mer tjære i lungene og høyere forekomst av unormal knoppskyting av celler enn hos tobakksrøykere. De har også større grad av av flimmerhårsceller omdannet til skinnlignende celler, opphopning av betente celler og unormale cellekjerner. Skinnlignende celler og unormale cellekjerner finner man i forstadiene til lungekreft.

Novelle av Mikhail Bulgakov

Morfin


2005-10-25

Forord

Mikhail Bulgakov (1891-1940) tok medisinsk embetseksamen i 1916 og arbeidet noen få år som lege, inntil han fra 1921 ble forfatter og regissør på heltid. Bulgakov var kritisk til styret i Sovjetunionen, og både i sitt hovedverk, romanen Mesteren og Margarita, og i det meste av det han ellers har skrevet, bruker han groteske og fantasifulle virkemidler for å få frem sin samfunnssatire.

Høringssvar om oppfølging av LAR-evalueringene:

Savner en helhetlig problemforståelse

2005-10-19
FMR peker på at hastverket med å rekruttere store grupper inn i LAR, har gått ut over kvaliteten i tilbudet mange steder.

Spørsmål:

Tatt i doping for passiv hasjrøyking! Er det mulig?


2005-10-19

Jeg har en sønn som er blitt utsatt for passiv røyking fra cannabis. Han oppholdt seg i et rom med lukkede vinduer i to-tre timer, hvor det ble røkt hasj ganske mye. Han er fotballspiller i 1. divisjon, og to dager etter at han ble utsatt for passiv røyking, ble han doptestet etter en fotballkamp. Hans prøve viste seg å være positiv på cannabis.Har dere noen dokumentasjon på at det er mulig, og går det an å teste denne urinprøven i verdier, slik det blir gjort med alkohol?