Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 76 - Studentundersøkelse og forebygging i Forsvaret

mr-76-collage-150

Om Mot Rusgift nr 2/2005

Utgitt oktober 2005. Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...

Studenter og rusgift - Vet lite, drikker helst øl og ofte ukentlig

På oppdrag fra Forbundet Mot Rusgift, og med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet, har Lynx Porter Novelli og StudConsult AS gjennomført en studie av studenters vaner og holdninger i forhold til rusgifter. Studien hadde som målgruppe studenter som trolig vil komme bort i rusgiftrelaterte problemstillinger i sine senere yrker.

Les mer...
soldat-100

Tiltak mot rusgiftbruk i Forsvaret

"Det handler om samfunnsansvar, sikkerhet og trivsel" FMR la nylig frem sin undersøkelse om studentgrupper som trolig vil komme bort i rusrelaterte problemstillinger i sine senere yrker. Det er med bekymring FMR registrerer at kunnskap om rusgifter er såpass lav blant studentene. Mange av dem legger etter endte studier veien om Forsvaret. Hvordan er tilnærmingen her?

Les mer...
narkobilde-100

Sammenhenger mellom cannabis og kreft

Hos marihuanarøykere finner man 4-5 ganger mer tjære i lungene og høyere forekomst av unormal knoppskyting av celler enn hos tobakksrøykere. De har også større grad av av flimmerhårsceller omdannet til skinnlignende celler, opphopning av betente celler og unormale cellekjerner. Skinnlignende celler og unormale cellekjerner finner man i forstadiene til lungekreft.

Les mer...
novelle-100

Morfin

Forord Mikhail Bulgakov (1891-1940) tok medisinsk embetseksamen i 1916 og arbeidet noen få år som lege, inntil han fra 1921 ble forfatter og regissør på heltid. Bulgakov var kritisk til styret i Sovjetunionen, og både i sitt hovedverk, romanen Mesteren og Margarita, og i det meste av det han ellers har skrevet, bruker han groteske og fantasifulle virkemidler for å få frem sin...

Les mer...

Tatt i doping for passiv hasjrøyking! Er det mulig?

Jeg har en sønn som er blitt utsatt for passiv røyking fra cannabis. Han oppholdt seg i et rom med lukkede vinduer i to-tre timer, hvor det ble røkt hasj ganske mye. Han er fotballspiller i 1. divisjon, og to dager etter at han ble utsatt for passiv røyking, ble han doptestet etter en fotballkamp. Hans prøve viste seg å være positiv på cannabis.Har dere noen dokumentasjon på at...

Les mer...