Nyheter om psykiatri

Longitudinal studies shows that pot use influences neurocognitive development

Regular pot-use harms young brains

2014-08-17

Følelsesregulering er en utfordring, som kan lede til avhengighet av rusgifter

Om unge som bruker drikk som selvmedisinering og til selvskading i Danmark


2014-04-16

Hvilke tiltak kan egne seg?


A therapist on how alcohol usage by parents have affected students

Alcohol and PTSD

2014-03-12

Alcohol usage is not just your own business


En artikkel i suicidologi

Sammenheng mellom individers alkoholbruk og selvmordstendenser


2014-02-05

Det er kjent at rusgiftbruk er en risikofaktor i forbindelse med selvmord


Kronikk i Dagbladet

Cannabis mørke side

2013-11-27

Å påføre seg selv psykiske lidelser, reduserte kjøreferdigheter, økt voldstendens er bivirkninger som også rammer andre.


Forskere er bekymret for konsekvensene for ungdom

Vitenskapelig kjennskap til cannabiseffekt undervurderes


2013-11-22

Artikkelen gir en oversikt over hvordan cannabisbruk påvirker hjernens utvikling..arbeidsminne, evne til å sortere kunnskap og andre ferdigheter som er nødvendige i et selvstendig liv.

"Ett frekvent cannabisanvändande tenderar att ”frysa” individens utveckling och låsa fast henne på hennes nuvarande intellektuella och känslomässiga funktionsnivå. Därmed är cannabis ett direkt hot mot vårt samhälles strävan att ge alla ungdomar optimala förutsättningar att kunna utvecklas mot autonomi och ställda livsmål."


The groundbreaking therapist, Marsha Linehan talks about her personal background

Substance abuse is mentioned in the diagnostic criteria for BPD

2013-11-16

Mind altering substances for "recreational purposes" should be avoided according to her manual


Farligere enn før antatt, viser dansk undersøkelse

Hasj utløser psykisk sykdom hos mange


2013-10-27

Cathrine Langfjell Torsvik snakker åpent om barns behov og belastninger

Åpenhetsprisen fra Mental Helse til voksent barn av rusgiftbruker

2013-10-16

Hvert år deler Mental Helse ut Åpenhetsprisen på Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober


Trolig sammenheng med cannabisbruk, som bagatelliseres av foreldre

Økning av schizofreni blant unge i Asker og Bærum


2013-08-14

Doktorgradsarbeid om overdoser ved Stian Biong

Mange overdoser viser seg å være selvmord

2013-07-10

En oppsummering og tilgang til hele studien

Integrert i Rusmiljø? - Fremmede i Norge, fremmede på plata - en kvalitativ studie ved Thomas Anton Sandøy


2013-06-12

Om pårørendes behov for å bli sett og se seg selv

Medavhengighet

2013-06-05

Viser til at kommunikasjonen om diagnostiske metode ikke har vært overbevisende

Norsk allmennlege stiller spørsmål ved Ritalin-forskrivning


2013-05-21

Det har vært en markant økning i diagnosen ADHD og forskrivning av medikamentet Ritalin. Kritiske spørsmål blir ikke besvart.


Her trengs kommunal prioritering, Støre! Brukerrepresentanter må lyttes til. Fagmiljøene har ikke alle svarene.

Mental Helse etterlyser samhandling innen rus og psykiatri

2013-05-11

Skal målene om redusert tvangsbruk nås, må det være gode tilbud lokalt.


Fire krav som er er vanskelige å oppfylle for lavterskelpasienter i ROP

Tillit-Effektivitet-Registrering-Kompetanse


2013-05-11

Folk som har problemer pga rusgifter og psykiatri klarer ofte ikke det som kreves for å ha nytte av lavterskeltilbudet ROP(rus og psykiatri). Sosiolog Marit Edland-Gryt i SIRUS har fulgt ROP-brukere over tre år og oppsummerer med "De fire tersklene"


Psykolog blogger om Olsen-utvalgets funn i "Drap i Norge".

Rusgiftproblemer, mangel på penger og arbeid går igjen hos menn som begår drap.

2013-05-08

Treng nye vener

Eks-narkomane er ofte einsame


2013-02-27

by Sutin AR, Evans MK, Zonderman AB, Florida State University College of Medicine

Personality traits and illicit substances: The moderating role of poverty.

2013-02-20

The five factor model in relation to usage of illicit substances


Skal behandles annerledes enn annen depresjon i følge studie

DEPRESJON kan komme av alkoholbruk


2013-02-20

En psykiaters hjertesukk

Cannabis bør ikke bagatelliseres

2013-02-08

Psykiske helseproblemer kan øke og låse seg ved cannabisbruk, i tillegg til andre sosiale problemer.


Sykepleier har undersøkt behovet for rusbehandling hos tvangsinnlagte i psykiatrien

PhD grad om tvangsinnlagtes behov for rusbehandling


2013-02-06

Disputas 6. februar 2013


Brukerorganisasjoner får støtte.

Medisinfrie tilbud innen akuttpsykiatrisk behandling

2012-06-20
Forbundet mot Rusgift har gått inn for et "Nei til kjemikalisering av folks følelsesliv". Mange blir også forvirret og krenket over at de først og fremst blir møtt med medisinering som løsning i en menneskelig sett uoversiktlig situasjon. Brukerorganisasjoner innen psykisk helse støtter derfor ønsket om medisinfrie behandlingstilbud, basert på trygt miljø og gode samtaler.

Utfordringene er mange i moderne schizofrenibehandling


2012-03-21
Psykosebehandlingen møter mange utfordringer. Manglende kontinuitet og oversikt er et stort problem. Rusgifter påvirker også forløp i økende grad.

Ny forskning:

Rusgifter og spill kan gi samme type avhengighet

2012-02-07

Både spilleavhengige og alkoholikere har endringer i bestemte reseptorer i hjernen. Kanskje blir noen lettere avhengig, mens det er litt tilfeldig hva vi blir avhengig av, skriver forskning.no.


Norsk Undersøkelse

Avholdsfolk mer syke og deprimerte


2009-08-28
En ny undersøkelse har funnet sammenheng mellom det å være totalavholdende og en større grad av depresjon og angst enn hos måteholdsdrikkere. Disse resultatene blir i pressen framstilt som "Måtehold kan være bedre enn avhold". Dette er en tendensiøs tolkning av undersøkelsen, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås.

Avhengighetsbehandling:

Høy drop out fra ruspoliklinikkene

2008-09-29

Enkelte pasientgrupper har over 50% fravær til poliklinisk avhengighetsbehandling. Hvorfor bruker behandlingsapparat da brev som innkallingsmetode ovenfor en pasientgruppe hvor mange er uten fast bolig eller ikke har en postkasse?, spør Kompetansesenteret for dobbeltdiagnoser på Hamar. Og hvorfor bruker poliklinikkene primært sine egne kontor som behandlingsarena ovenfor en pasientgruppe som tidvis har betydelige problemer med å møte opp?


Forskning i Danmark:

Danske unge som ikke drikker alkohol, holdes utenfor


2008-04-20
Dansk ungdom har europarekord i inntak av alkohol, og det har sin helt naturlige forklaring. Det viser sig nemlig, at de unge, som ikke drikker eller drikker meget lite, blir kjørt ut på et sidespor. De betraktes som barnslige og kjedelige, og kameratene deres gidder ikke å være sammen med dem. Det forteller Jakob Demant fra Center for Rusmiddelforsking til Dagbladenes Bureau.


NIDA:

Avhengighet og samtidig forekommende mentale lidelser.

2007-03-16
Så mange som 6 av 10 stoffbrukere har også minst ett psykisk problem. Forskning viser i økende grad fordelen ved å studere og behandle samtidig forekommende forstyrrelser sammen, med både medisiner og atferdsorientert terapi, skriver NIDA-direktør, Nora D. Volkow, i februarutgaven av NIDA notes.

Legetidsskriftet:

Hasj kan gi psykoser


2004-12-06

Hyppig bruk av hasj som ungdom øker risikoen for psykotiske symptomer senere i livet, ifølge ny studie.