Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Del II 1930-1980

Kamp og kunnskap gjennom 100 år

Del II av historieboka som er utgitt i 2004 i forbindelse med Norges studerende Ungdoms Avholdsforbund (NSUA) / Forbundet Mot Rusgift (FMR) 100-årsjubileum - 1904 - 2004
Gå til del I, del III, del IV, del V

sigmund-gjelsvik-100

Frå eit lærarliv på Follo

Sigmund Gjelsvik:

29.september.2005
SA i Oslo, Orkdal Landsgymnas 1930-1970-talet. I 1985 gjorde eg eit intervju med Sigmund Gjelsvik. Han var då pensjonist, men hadde ein lang yrkeskarriere bak seg som lektor ved Orkdal landsgymnas/vidaregåande skole (gjerne kalla "Follo"). Sigmund Gjelsvik døydde 4.februar 2000.
Les mer...

Haakon Odd Christiansen, Trondheim. (1910-1989)

Sentral ressursperson i Trøndelag:

29.september.2005
H.O.Christiansen tok filologisk embetseksamen i 1940. Under krigen var han lærer i folkeskolen til 1944, da han ble avsatt av tyskerne. Han kom tilbake i 1945, og ble lektor på Strinda realskole og gymnas.
Les mer...
Bjørn Stigum

Bjørn Stigum - NSUAs første riksinstruktør

29.september.2005
Bjørn Stigum tok artium i 1938, 20 år gammel. Høsten samme året begynte han å studere filologi ved universitetet i Oslo. Han hadde alltid vært avholdsmann, og det var naturlig for han å melde seg inn i Studentavholdslaget.
Les mer...

Personlege refleksjonar om tida i NSUA

Sigurd Birkelund:

30.september.2005
Skuleåret 1947/48 vart det skipa eit NSUA-lag ved den skulen eg gjekk på - Den norske realskulen med gymnas (seinare Hordaland fylkeskommunale gymnas) i Bergen. Eg var med i IOGT og hadde vore aktivt engasjert i arbeidet med å skipe NSUA-laget som fekk namnet Varde. Eg melde meg sjølsagt inn i laget og kom med i styret.
Les mer...
Arne Sørli

Minner fra HEIDSÆR

Arne Sørli:

30.september.2005
Jeg kom til Eidsvoll Landsgymnas i 1952. Da jeg hadde vært medlem av IOGT der jeg kom fra, ble jeg ganske naturlig snart "fanget opp" av NSUA-laget Heidsær. På den tida jeg kom der, ble laget dyktig ledet av Elin Fjørtoft.
Les mer...
Jostein Kallset

Studiearbeid og "Hugali" - konferanse

Jostein Kallset:

30.september.2005
Jostein Kallset, Tingvoll, er fødd i 1928, og voks opp på ein gard i Torjulvågen. Som 14-åring fekk han poliomyelitt, og i staden for gardsarbeid vart det då først realskole, så gymnas , og deretter studiar i Oslo, før han kom tilbake til Tingvoll, først som lektor og seinare rektor i Fræna og på Tingvoll.
Les mer...

Minne frå NSUA-laget "Von" i Volda

Johan H. Grimstad:

30.september.2005
Eg var elev ved lærarskulen i Volda 1947-1951 og kom då med i NSUA-laget. Det var visst heller lite aktivitet i dette laget - slik eg hugsar det. Men då må eg straks nemne at IOGT-losjen "Aasmund Vinje" var i godt gjenge og hadde mange medlemer. Losjen hadde ofte møte, takka vere Vilhelm Kvalheim - lektor ved Lærarskulen fram til midten av 40-talet.
Les mer...
Thor Bjarne Bore

Mye å takke for

Thor Bjarne Bore:

30.september.2005
NSUA var medvirkende til at journalistikken ble min løpebane - og i NSUA traff Marie og jeg hverandre. Jeg har med andre ord mye å takke alkoholen for.
Les mer...
Viggo Jørgensen

Tiden i Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund

Viggo Jørgensen:

30.september.2005
"Sophus" (på Lillestrøm) ble stiftet i 1960, og jeg ble valgt til styreleder i 1961. Det var enkelte mistroiske stemmer som mente at man ikke kunne drive aktivt avholdsarbeid på gymnas i "Stor-Oslo", men vi drev optimistisk og engasjert, og gjorde stikk imot deres spådommer.
Les mer...

Inntrykk frå tida i NSUA

Gunnar Sørbotten:

30.september.2005
Eg kom med i NSUA i 1961 medan eg gjekk på Gudbrandsdal gymnas på Vinstra. Etter at riksinstruktøren, som må ha vore Ingvar Mjanger, hadde vore på skolen, tok eg initiativ til å få etablert eit lag der, og dette vart gjort.
Les mer...