Om FMR

FMR har vedtatt et nytt og spennende prinsipprogram

Nytt prinsipprogram for FMR

2018-04-24
Hogarth

Hva er FMR


Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. FMR sier ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli.


Målgrupper

2018-04-24

Her finner du en oversikt over FMRs målgrupper.


KontaktinformasjonNYTT:

Besøksadresse: Torggata 3, 4. etasje, 0181 OSLO,

Postadresse: Postboks 6723 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Telefon: 940 08 830
E-post: post@fmr.no
Org.nr: Org.nr: 979 213 123
Bank: 5010.05.58553

Forbundsleder, Pressekontakt
Knut T. Reinås
Tlf: 975 95 548
E-post: post@fmr.no

 


Hvilke ideer bygger vi på?

Er avhold fra alkohol forenlig med personlig frihet? Hvorfor rusgifter og ikke "rusmidler"? Hva er positiv rus? Er solidaritet med rusgiftskadde det samme som kamp for sprøyterom og fri heroin?

NSUA/FMR 1904 - 2004

Kamp og kunnskap gjennom 100 år


Dette er FMRs historiebok som ble utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet i 2004.


Narkotikapolitisk program for Forbundet Mot Rusgift

2011-06-30

Lokallag


Her finner du en oversikt over kontakterpersoner for FMRs lokallag.