Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 79 - Russ og rusgift, FMR utfordrer kunnskapsdepartementet

Mot Rusgift nr 2/2006
Russ og rusgift, FMR utfordrer kunnskapsdepartementet

Collage

Om Mot Rusgift nr 2/2006

Utgitt juli 2006 Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
knut-reinaas-100

"Ikke vårt ansvar"

I denne utgaven av Mot Rusgift retter vi søkelyset inn på to saker: Russefeiringen – hva skal til for at den skal bli tilfredsstillende - ikke bare for russen, men også for foreldre, skole og myndigheter? Rusgiftkunnskapen både i grunnskole og videregående skole - hva kan skolen gjøre for at elevene skal gå ut i livet med en ballast av holdbar kunnskap om alkohol og narkotika...

Les mer...
Student

Dokumentert at ungdom lærer lite om rusgift i skolen

Vi har visst det lenge. Men nå er det også bevist. I en nylig utgitt forskningsartikkel (1), presenteres resultatene fra en undersøkelse med over 20 000 skoleungdommer, fra ungdomsskolen til videregående skole, hvor det går fram at ungdom svarer feil på en rekke elementære kunnskapsspørsmål om alkohol og narkotika. Hva verre er – feilprosenten blir større når elevene kommer op...

Les mer...
djupedal-100

Mobbing av uskyldige skoleelever

Russestyrene landet over har som mål å lage aktiviteter som overgår dem fra året før. Som en slik aktivitet ble også ”terrordagene” innført. Russestyrene oppnevner mange steder en egen ”terrorsjef”. Hans/hennes hovedoppgave er å sørge for at noen fra førsteklasse videregående blir sjikanert og trakassert i løpet av russetiden.

Les mer...
lisbeth-rugtvedt-100

- Skolen har ikke ansvar for russefeiringen

Mange er bekymret for kunnskapen om og holdningene til alkohol blant elever i videregående skole. En undersøkelse nylig viste at kunnskapene blir mer feilaktige jo lenger skolegangen varer. Bekymringen for dette burde være stor i den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet. Statssekretær, Lisbeth Rugtvedt (SV) mener et nettsted kan gi nødvendige resultater.

Les mer...
Jente

Innvandrerungdom og russefeiring

Flere studier har vist at innvandrer-ungdom – spesielt de med muslimsk bakgrunn – ikke drikker alkohol, eller de har et betydelig lavere alkohol-forbruk enn jevn-aldrede, etnisk norske ungdom-mer. Når både elever og foresatte jevnt over ser ut til å ha aksept for at alkohol er et viktig innslag i russetiden – hvordan opplever da innvandrer-ungdom å skulle delta i en slik russef...

Les mer...
russejente-100

Russ og rusgift

Forbundet mot rusgift - FMR gjennomførte i 2003 en større spørreundersøkelse der en ved hjelp av spørreskjema stilte en rekke spørsmål om russetiden til over 4000 avgangselever i videregående skole1 (Fmr, 2003). Undersøkelsen gir en god oversikt over hva ungdom som står framfor russetiden tenker

Les mer...
Randi Wennemo

Nye spilleregler for russen i Bergen

Rektor Randi Wennemo, Fana videregående skole, har tatt ansvar for russen ved sin skole. Hun har ikke vært alene om snuoperasjonen. Det var mange som bekymret seg i Bergen; fylkespolitikere, opplæringsdirektør, politiet og flere andre. Sammen har de vist at det går an å sette forpliktende spilleregler for russen.

Les mer...
Politi

Politiet har erklært nulltoleranse for overtramp

I en undersøkelse FMR gjorde blant 4 200 russ våren 2003 (se egen artikkel) svarte tre av fire at de så på russefeiringen som en akseptert unntakstilstand. I etterkant har politiet snudd helt om på dette ved å være helt tydelig på konsekvenser av ulovlige overtredelser.

Les mer...