Mot Rusgift nr 2/2006
Russ og rusgift, FMR utfordrer kunnskapsdepartementet

Om Mot Rusgift nr 2/2006

2006-07-31
CollageUtgitt juli 2006

Bli abonnent
: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

"Ikke vårt ansvar"


2006-07-31
I denne utgaven av Mot Rusgift retter vi søkelyset inn på to saker:
Russefeiringen – hva skal til for at den skal bli tilfredsstillende - ikke bare for russen, men også for foreldre, skole og myndigheter?
Rusgiftkunnskapen både i grunnskole og videregående skole - hva kan skolen gjøre for at elevene skal gå ut i livet med en ballast av holdbar kunnskap om alkohol og narkotika?

Dokumentert at ungdom lærer lite om rusgift i skolen

2006-07-31
StudentVi har visst det lenge. Men nå er det også bevist. I en nylig utgitt forskningsartikkel (1), presenteres resultatene fra en undersøkelse med over 20 000 skoleungdommer, fra ungdomsskolen til videregående skole, hvor det går fram at ungdom svarer feil på en rekke elementære kunnskapsspørsmål om alkohol og narkotika. Hva verre er – feilprosenten blir større når elevene kommer opp i videregående skole enn den er i ungdomsskolen.

Rett på sak:

Mobbing av uskyldige skoleelever


2006-07-31
Russestyrene landet over har som mål å lage aktiviteter som overgår dem fra året før. Som en slik aktivitet ble også ”terrordagene” innført. Russestyrene oppnevner mange steder en egen ”terrorsjef”. Hans/hennes hovedoppgave er å sørge for at noen fra førsteklasse videregående blir sjikanert og trakassert i løpet av russetiden.

Statssekretær, Lisbeth Rugtvedt:

- Skolen har ikke ansvar for russefeiringen

2006-07-31
Mange er bekymret for kunnskapen om og holdningene til alkohol blant elever i videregående skole. En undersøkelse nylig viste at kunnskapene blir mer feilaktige jo lenger skolegangen varer. Bekymringen for dette burde være stor i den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet. Statssekretær, Lisbeth Rugtvedt (SV) mener et nettsted kan gi nødvendige resultater.

Innvandrerungdom og russefeiring


2006-08-03
JenteFlere studier har vist at innvandrer-ungdom – spesielt de med muslimsk bakgrunn – ikke drikker alkohol, eller de har et betydelig lavere alkohol-forbruk enn jevn-aldrede, etnisk norske ungdom-mer. Når både elever og foresatte jevnt over ser ut til å ha aksept for at alkohol er et viktig innslag i russetiden – hvordan opplever da innvandrer-ungdom å skulle delta i en slik russefeiring? Hva tenker innvandrer-ungdom med muslimsk bakgrunn om dette, hvordan deltar de i russe-feiringen, og hvordan påvirker deltakelsen i russefeiringen deres alkoholvaner?

Russ og rusgift

2006-07-31
Forbundet mot rusgift - FMR gjennomførte i 2003 en større spørreundersøkelse der en ved hjelp av spørreskjema stilte en rekke spørsmål om russetiden til over 4000 avgangselever i videregående skole1 (Fmr, 2003). Undersøkelsen gir en god oversikt over hva ungdom som står framfor russetiden tenker

Nye spilleregler for russen i Bergen


2006-07-31
Randi WennemoRektor Randi Wennemo, Fana videregående skole, har tatt ansvar for russen ved sin skole. Hun har ikke vært alene om snuoperasjonen. Det var mange som bekymret seg i Bergen; fylkespolitikere, opplæringsdirektør, politiet og flere andre. Sammen har de vist at det går an å sette forpliktende spilleregler for russen.

Russetiden Ikke en akseptert unntakstilstand:

Politiet har erklært nulltoleranse for overtramp

2006-07-31
PolitiI en undersøkelse FMR gjorde blant 4 200 russ våren 2003 (se egen artikkel) svarte tre av fire at de så på russefeiringen som en akseptert unntakstilstand. I etterkant har politiet snudd helt om på dette ved å være helt tydelig på konsekvenser av ulovlige overtredelser.

Alternativ russefeiring

Reiser gir minnerike opplevelser og livslangt vennskap


2006-08-03
Å få nye venner er det viktigste ved russefeiringen, svarte over nitti prosent på spørreundersøkelsen til FMR. Da er det viktig å skape en russefeiring som gir næring til et vennskap som varer litt lenger enn de dagene russefeiringen står på.

Russ og voksne

2006-07-31
Russ og voksneMed mye omsorg, støtte og trøst – men som i minst like stor grad våger konfrontasjoner, setter tydelige grenser, formidler fellesskapets verdier (som oppdragelse egentlig er) og stiller krav.

Kommersialisering av russetiden


2006-08-03
Russefeiringen har gått fra å være en hyggelig og enkel markering av fullført skolegang til en kommersiell festdans for produsenter av russeutstyr.
Inntil 2004 var Russeservice eneste produsent av russeutstyr. Med årene har flere skjønt at de kan tjene store penger på å selge billig produsert utstyr fra Kina til en høy pris i Norge. Tiden da en bukse og en lue var eneste nødvendige utstyr for russen er for lengst over. Nå er gensere, belter, sko, undertøy og alskens småting obligatorisk.

Styrer russefeiringen skolen?

2006-08-03
Den såkalte russefeiringen er omtrent hundre år gammel. Den var i tidligere generasjoner konsentrert om 17. mai. Men etter siste verdenskrig strakte russefeiringen seg stadig mer ut i tid. Til begynne med til tiden etter 17. mai, så fra 1. mai og ut skoleåret – og i de siste tyve årene fra skoleårets begynnelse i 3. klasse og ut skoleåret.

Alkohol og narkotikaundervisningens plass i skolen

- Ikke mye å rope hurra for


2006-07-31
Rita Valkvæ ved Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget har lang erfaring med rusgiftforebygging, bl.a. i skolen. Hun har drevet mye med prosjektutvikling og veiledning overfor kommunene i Møre og Romsdal når det gjelder forebyggende arbeid, også i skolen.