Mot Rusgift nr. 63 - November 1999

Rusgiftmotstand

Om Mot Rusgift nr. 63

1999-11-18

Leder: Markedet er ikke gud!


1999-11-18
Årtusenskiftet kaller på mange tanker, ettertanker og drømmer. Når rusgiftfeltet trekkes inn, er det som regel pessimisme og defaitisme som preger bildet, i alle fall sett fra rusgiftmotstanderens ståsted. Hovedtrenden gjennom de siste tiårene har vært negativ, alliansen av rusgiftnæring, politiske ultraliberale og folk med sterk pasjon for rusgiftbruk har seilt i medvind, og ser ut til å erobre de beste posisjonene når vi runder tusenårsskiftet.


Effektive alkoholavgifter med økt internasjonal kontakt

1999-11-18
Bernt Sverre Mehammer er sosialøkonom.

Man blir fremdeles full av alkohol - ikke frisk


1999-11-18
For noen tiår siden var det politikerne og de frivillige organisasjonene som satte dagsorden for norsk rusgiftdebatt. I dag er det stadig fler som hevder at medisinere og forskere har overtatt denne rollen, men hva fører det til? - Egentlig ganske lite, hevder IOGT-nestor Helge Kolstad, som mener at vi har opplevd de samme tåkeleggingsforsøk tidligere. Alkohol førte til skader og fyll før, og gjør det fremdeles.

Body Shops lansering av Hemp-serien: Kamp om de radikales sjel?

1999-11-18
I sommer lanserte The Body Shop produktserien Hemp, der en av ingrediensene er Cannabis Sativa, en plante man bl.a. kan utvinne hasj og marihuana fra. Mye tyder på at denne ingrediensen var en viktigere del av markedsføringen enn av produktet.

Alkoholen og hjertet ditt: Er alkoholfrie samfunn uønsket?


1999-11-18
- Det beste av alle samfunn er ikke nødvendigvis et samfunn helt fritt for alkohol. Dette er konklusjonen fra en rekke norske forskere som på oppdrag fra Rusmiddeldirektoratet har gått gjennom hundrevis av forskningsrapporter om alkohol og hjerte- karsykdommer.

Alminneliggjøring som strategi

1999-11-18
Da butikkjeden Body Shop lanserte sin nye kroppspleieserie "Hemp" var ikke narkotikamotstanderne sene om å protestere. Med en forutsigbarhet som grenser til det kjedsommelige lot de seg provosere av cannabisbladet som ble brukt i markedsføringen av produktserien. At Body Shop-kjedens grunnlegger, Anita Roddick, har gjort seg til talsmann for legalisering av hasj og marihuana, gjør saken enda mer pikant.

Studenter og børst


1999-11-18
Det er få studier som har fokusert på studenters bruk av rusmidler i Norge. Det ble derfor gjennomført en undersøkelse som hadde til hensikt å belyse i hvilken grad studenter brukte alkohol, narkotika og tobakk, samt hvilke miljø- og personfaktorer som hadde sammenheng med bruk av alkohol og narkotika.

Hva er et menneske ment å være?

1999-11-18
Når narkotikaspørsmålet blir tema i samfunnsdebatten, er det først og fremst de medisinske og sosiale skadevirkningene som diskuteres. Overdoser og dødsfall ved bruk av nye, ukjente designer-dop slås gjerne stort opp. Sensasjonsoppslag som munner ut i et krav om at "nå må politikerne gjøre noe," er godt stoff. Denne vinklingen gjenspeiler imidlertid en ensidig vektlegging av de "objektive" skadevirkningene av narkotika.