Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sprøyterom

Debatten om sprøyterom er veldig aktuell. Som en service til dem som ønsker å sette seg inn i noen av argumentene rundt dette tiltaket, legger Forbundet Mot Rusgift her linker til en del sentrale dokumenter som omtaler sprøyterom. Listen er ikke uttømmende.

heroin sprøyte

Bør sprøyteromsloven oppheves?

I disse narkoliberaliseringstider:

29.mai.2018
Sprøyterommet i Oslo har ifølge evalueringene ikke ført til nedgang i overdosedødelighet (Olsen og Skretting 2007). Mange brukere har hatt overdose i sprøyterommet. Overdoser i etterkant av sprøyteromsbesøket vet man intet om. Det er ikke bare dosens størrelse som avgjør, men også inntak av alkohol eller benzodiazepiner, samtidig eller på forhånd, pluss almenntilstanden generel...
Les mer...

Sprøyteromsloven gjøres permanent

Narkotikapolitisk feilgrep:

03.april.2009
Regjeringen foreslo i dag å gjøre sprøyteromsloven permanent, og dermed åpne for at alle norske kommuner kan åpne sprøyterom for injisering av heroin. - Dette innebærer en defacto legalisering av heroin, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås
Les mer...

FMR sier nei til fortsatt sprøyterom

Høringsrunden er over:

14.desember.2008
Høringsfristen for innspill til regjeringen om en fortsettelse av sprøyteromsloven er nå ute. Forbundet Mot Rusgift har - i likhet med en rekke øvrige organisasjoner uttalt seg negativt til fortsatt sprøyteromsdrift. Svært lite av formålene med sprøyteromsordningen er oppnådd, antallet overdoser har økt - spesielt i Oslo- og derfor bør sprøyterommet i Oslo stenge, sier FMR.
Les mer...

Akutt heroin overdose

Ny tilnærming til overdoseproblematikken:

03.april.2008
Overdosedødeligheten i et land er ikke et resultat av narkotikapolitikken. Tvert i mot utvikler og forandrer narkotikapolitikken seg, som en reaksjon på bl. a. overdosedødelighet og andre negative utslag av narkotikabruk. Dette skriver leder i FMR, Knut T. Reinås i en kronikk på forebygging.no
Les mer...

Et akuttmottak vil redde liv

Akutt heroin overdose:

15.mars.2008
Sprøyterommet i Oslo har ifølge en evaluering ikke ført til nedgang i overdosedødsfall. Heroin-bruken er på vei ned. Men nye stoffer kommer isteden. Er sprøyterom et svar på gårsdagens problemer, spør FMRs leder, Knut T. Reinås i en artikkel i Aften?
Les mer...

Avslutt sprøyteromsforsøket nå!

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 2008:

03.mars.2008
Sprøyteromsloven har bidratt til å legalisere heroin, samtidig som det opprettholder injeksjonskulturen i brukermiljøene, sier Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 1. mars 2008. FMR krever derfor at sprøyteromsforsøket blir avsluttet snarest.
Les mer...

Sprøyterommet evaluert - ingen nedgang i overdosedødelighet

Reiser mange dilemmaer:

10.januar.2008
Er sprøyteromsordningen et signal om at samfunnet aksepterer bruk av narkotika? Skal et sprøyterom bare tillate injisering av heroin, når røyking innebærer mindre risiko? Dette er blant de mange dilemmaene ved sprøyteromsordningen som løftes fram i SIRUS´ evaluering av ordningen.
Les mer...

FMR ber Sylvia utsette beslutning om sprøyteromsforlengelse.

Politisk kokkelimonke?

05.mars.2007
Forbundet Mot Rusgifts årsmøte henstiller til helse- og omsorgsminister, Sylvia Brustad om å vente med å fremme en forlengelse av Sprøyteromsloven til evalueringsrapporten foreligger til sommeren. Hvorfor slikt hastverk? - spør organisasjonen.
Les mer...

Utvidelse av sprøyteromsloven omstridt

Høringsrunden er over:

21.februar.2007
Høringsrunden som Helse-og omsorgsdepartementet har iverksatt er avsluttet før et eventuelt vedtak om å forlenge forsøket med sprøyterom i Oslo i ytterlige to år.
Les mer...