Sprøyterom

Debatten om sprøyterom er veldig aktuell. Som en service til dem som ønsker å sette seg inn i noen av argumentene rundt dette tiltaket, legger Forbundet Mot Rusgift her linker til en del sentrale dokumenter som omtaler sprøyterom. Listen er ikke uttømmende.

I disse narkoliberaliseringstider:

Bør sprøyteromsloven oppheves?

2018-05-29
heroin sprøyte

Sprøyterommet i Oslo har ifølge evalueringene ikke ført til nedgang i overdosedødelighet (Olsen og Skretting 2007). Mange brukere har hatt overdose i sprøyterommet. Overdoser i etterkant av sprøyteromsbesøket vet man intet om. Det er ikke bare dosens størrelse som avgjør, men også inntak av alkohol eller benzodiazepiner, samtidig eller på forhånd, pluss almenntilstanden generelt. Et gjennomsnitt på 90 injeksjoner i rommet pr. dag kan ikke forventes å innvirke på overdosedødeligheten.


Narkotikapolitisk feilgrep:

Sprøyteromsloven gjøres permanent


2009-04-03
Regjeringen foreslo i dag å gjøre sprøyteromsloven permanent, og dermed åpne for at alle norske kommuner kan åpne sprøyterom for injisering av heroin.
- Dette innebærer en defacto legalisering av heroin, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås

Høringsrunden er over:

FMR sier nei til fortsatt sprøyterom

2008-12-14
Høringsfristen for innspill til regjeringen om en fortsettelse av sprøyteromsloven er nå ute. Forbundet Mot Rusgift har - i likhet med en rekke øvrige organisasjoner uttalt seg negativt til fortsatt sprøyteromsdrift. Svært lite av formålene med sprøyteromsordningen er oppnådd, antallet overdoser har økt - spesielt i Oslo- og derfor bør sprøyterommet i Oslo stenge, sier FMR.

Ny tilnærming til overdoseproblematikken:

Akutt heroin overdose


2008-04-03
Overdosedødeligheten i et land er ikke et resultat av narkotikapolitikken. Tvert i mot utvikler og forandrer narkotikapolitikken seg, som en reaksjon på bl. a. overdosedødelighet og andre negative utslag av narkotikabruk. Dette skriver leder i FMR, Knut T. Reinås i en kronikk på forebygging.no

Akutt heroin overdose:

Et akuttmottak vil redde liv

2008-03-15
Sprøyterommet i Oslo har ifølge en evaluering ikke ført til nedgang i overdosedødsfall. Heroin-bruken er på vei ned. Men nye stoffer kommer isteden. Er sprøyterom et svar på gårsdagens problemer, spør FMRs leder, Knut T. Reinås i en artikkel i Aften?

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 2008:

Avslutt sprøyteromsforsøket nå!


2008-03-03
Sprøyteromsloven har bidratt til å legalisere heroin, samtidig som det opprettholder injeksjonskulturen i brukermiljøene, sier Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 1. mars 2008. FMR krever derfor at sprøyteromsforsøket blir avsluttet snarest.

Lørdag 1. mars 2008:

FMR arrangerte åpent møte om sprøyterom

Åpent møte om framtiden for sprøyterommet i Oslo
Sted: P-hotels (tidl. Norrøna) Grensen 19, Oslo

Reiser mange dilemmaer:

Sprøyterommet evaluert - ingen nedgang i overdosedødelighet


2008-01-10
Er sprøyteromsordningen et signal om at samfunnet aksepterer bruk av narkotika? Skal et sprøyterom bare tillate injisering av heroin, når røyking innebærer mindre risiko? Dette er blant de mange dilemmaene ved sprøyteromsordningen som løftes fram i SIRUS´ evaluering av ordningen.

Politisk kokkelimonke?

FMR ber Sylvia utsette beslutning om sprøyteromsforlengelse.

2007-03-05
Forbundet Mot Rusgifts årsmøte henstiller til helse- og omsorgsminister, Sylvia Brustad om å vente med å fremme en forlengelse av Sprøyteromsloven til evalueringsrapporten foreligger til sommeren. Hvorfor slikt hastverk? - spør organisasjonen.

Høringsrunden er over:

Utvidelse av sprøyteromsloven omstridt


2007-02-21
Høringsrunden som Helse-og omsorgsdepartementet har iverksatt er avsluttet før et eventuelt vedtak om å forlenge forsøket med sprøyterom i Oslo i ytterlige to år.

Høringsuttalelse fra FMR:

Nei til forlengelse av forsøksperioden for sprøyterom

2007-02-02
Helse- og omsorgsdepartementet har nå gjennomført en høringsrunde for å få mulighet til å forlenge sprøyteromsforsøket med to år. Forbundet Mot Rusgift går inn for å avslutte forsøket i år, som planlagt.

Ny SIRUS-rapport:

Antallet injiserende stoffbrukere går nedover


2006-10-27
En ny beregning som Statens Institutt for Rusmiddelforskning har foretatt viser at antall injiserende stoffbrukere i Norge har gått ned siden 2001.

Sprøyterom:

Overdoser og stress

2006-04-02
Da sprøyterommet ble etablert i Oslo, ble det advart mot bl.a. overdoser. Aftenpostens journalist fikk oppleve en overdose i sprøyterommet på nært hold. Det er én av mange. Personalet er stresset.

Spørsmål i Stortinget:

Brustad må svare om sprøyterom


2006-03-13
Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (Krf) har stilt Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad spørsmål om hvordan hun vil sørge for at Norge ikke bryter internasjonale forpliktelser. FNs narkotikakontrollorgan, INCB har nylig fastslått at sprøyterommet i Oslo er i strid med FN-konvensjonene om narkotika.

FNs narkotikakontrollorgan:

Kritiserer Norge for sprøyterom

2006-03-02
FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board), har nå offentliggjort sin årsrapport for 2005. Skarp kritikk av Norge for sprøyterom.

Trondheim bystyre:

Nei til sprøyterom


2005-08-30
Det blir ikke etablert sprøyterom i Trondheim med det første. Et forslag om å etablere et slikt rom ble nylig nedstemt i bystyret.

LMS:

- Sprøyterom gir ingen verdighet

2005-02-07
Verken de stoffavhengige eller deres pårørende har tro på at det nye sprøyterommet i Oslo bringer mer verdighet i brukernes liv. - Verdighet begynner med et sted å bo.


31. januar åpner Oslo sprøyterom

Helserom eller kommunal narkobule?


2005-01-30
At Oslo velger å åpne sprøyterom i Tollbugata 3 avstedkommer også kommentarer i utlandet.
"OSLO ÖPPNAR KOMMUNAL KNARKARKVART", heter det fra Hassela Nordic Network.

Kronikk om gatestoffbrukere:

"Plata" i Europa - Hva kan vi lære?

2005-01-17
"Plata" i Oslo har sine motstykker i mange europeiske storbyer. Helge Waal beskriver hvordan man har prøvet og feilet andre steder, og hvilke lærdommer som kan trekkes.

Tønsberg:

Ikke sprøyterom


2005-01-08
Tønsberg vil ikke opprette sprøyterom for sprøytebrukere. Den politiske motstanden var for stor.

Sprøyterom:

Sprøyteromsforskriften ferdig

2005-01-01
Ny forskrift om sprøyterom ble godkjent i statsråd 17. desember. Sprøyteromsforskriften, Sprøyteromsloven og forarbeidene til loven foreligger nå på nett. Når det første sprøyterommet åpner er ennå usikkert.

Legetidsskriftet:

Sprøyterom - nye internasjonale erfaringer og norsk politisk debatt


2004-11-09
Ut fra prioriteringshensyn bør ressursene i rustiltaksapparatet sannsynligvis brukes på behandling. Lavterskelutdeling av metadon/subutex til hjemløse narkomane, de som i dag ikke får legemiddelassistert rehabilitering, kan være et alternativ til sprøyterom, skriver Sturla Gjesdal.

Sprøyterom:

Narkotikapolitisk havari

2004-11-02
Fra første januar skal narkomane kunne skyte heroin i blodårene i kommunale sprøyterom bemannet med helsepersonell. Hva blir det neste - at 90-sonen gjennom Lavangsdalen åpnes for promillekjørere, skriver avisa Nordlys.

Fredrikstad:

Sprøyterom - et alternativ?


2004-08-04
Høyres gruppeleder i Fredrikstad bystyre, Peter Kuran, er anestesisykepleier. Han har i sommer ledet an i en diskusjon om hensiktsmessigheten med sprøyterom i byen. Både folk fra SV, Arbeiderpartiet og Fransiskushjelpen har deltatt.

Sprøyterom

Forsøkslov vedtatt i Stortinget

2004-06-22
Med 37 mot 33 stemmer vedtok Stortinget den 14. juni en toårig forsøksordning med lokaler for injeksjon av narkotika, såkalte sprøyterom. Lokalene skal bemannes med helsepersonell.

I kjølvannet av sprøyteromssaken:

Unge Høyre vil gi heroin til stoffavhengige


2004-06-10
Unge Høyre vil gi tunge narkomane i Kristiansand gratis heroin. Det er politisk sekretær i ungdomspartiet, Espen Saga fra Kristiansand som kommer med forslaget. Fremskrittspartiet er dypt rystet. Forbundet Mot Rusgift hevder at etter sprøyteromssaken kommer ikke dette som noen overraskelse.

Justiskomiteen:

Flertall for forsøk med sprøyterom

2004-06-05
Et flertall bestående av SV, AP og Fr.P går inn for en forsøksordning med sprøyterom. I sprøyterommene skal det også være helsepersonell. Men forslaget vekker strid.

Sprøyterom i forskerlys


2004-04-16
DET EUROPEISKE forskningssenter for narkotikaproblemer EMCDDA - har nylig gitt ut en omfattende rapport om sprøyterom.


Særlov om sprøyterom

Dørum tar skrittet ut i hengemyra

2004-04-02
Justisminister Dørum foreslår nå en særlov for en treårig prøveordning med sprøyterom. Den tvetydige begrunnelsen om økt verdighet for stoffbrukere er hovedmomentet.

Sprøyteromsdebatt:

- Første steg mot legalisering


2004-03-28
Stortinget har pålagt regjeringa å setta i gang forsøk med sprøyterom for narkomane. Politiets Fellesforbund seier nei til ordninga.