Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fakta

Fakta vedrørende medikamentassistert rehabilitering

Nye retningslinjer først klare i 2007

LAR:

04.januar.2006
Det vil ta minst ett år før de nye nasjonale faglige retningslinjene for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) blir klare. Sosial- og helsedirektoratet har oppnevnt arbeidsgruppe som skal komme med forslag.
Les mer...

Ikke godt nok dokumentert at metadon forebygger overdosedødsfall

Ny forskningsoversikt:

23.juni.2005
En ny forskningsoversikt, som omfatter 52 ulike studier, viser at metadon substitusjonsbehandling bidrar til å holde pasienter i behandling over tid og reduserer heroinbruken, mens effektene i forhold til å forebygge dødsfall og kriminalitet ikke er godt dokumentert.
Les mer...

7000 pasienter på metadon eller Subutex

Sosial- og Helsedirektoratet:

17.juni.2005
Rundt 7000 opiatavhengige vil ha nytte av LAR-behandling anslår Sosial- og helsedirektoratet i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet. De statlige utgiftene til slik behandling vil anslagsvis øke til 5-600 millioner 2003-kroner om fem år.
Les mer...

MAR/LAR-programmene evaluert

Metadon og Subutex:

03.desember.2004
For første gang det er foretatt en nasjonal evaluering av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (også kalt MAR) og materialet som nå foreligger er omfattende. Evalueringene gir på mange områder god dokumentasjon for at høyterskelmodellen har oppnådd gode resultater, men at det fortsatt er et forbedringspotensiale.
Les mer...

Naltrexon

Uttalelse fra EURAD

30.oktober.2004
Mye er blitt sagt om Naltrexon, og noen ganger fører det til forvirring. EURAD har nå lagt ut en uttalelse om Naltrexon. Det heter at formålet er å gjøre stoffet og dets bruksområder kjent for personer som ikke har det som profesjon å omgås legemidler.
Les mer...

Fare for hjerterytmeforstyrrelser

Metadon

19.februar.2004
Metadon er et syntetisk opioid som brukes for å behandle heroinavhengighet. Det er nå rapportert flere tilfeller av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser hos metadonbrukere.
Les mer...

Regjeringen gir penger til 85 nye tiltaksplasser

Metadon

17.februar.2004
Regjeringen øker i 2004 satsingen på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med 30 millioner kroner, blant annet til 85 nye tiltaksplasser i arbeidsmarkedstiltak for personer som deltar i slik behandling.
Les mer...