Presse

Her presenterer vi ulike presseutspill, i form av pressemeldinger, avisinnlegg og andre mediainnslag som FMR står bak.

Vil du stå på FMRs presseliste og motta e-post med presseutspill?

Fyll ut skjemaet nedenfor

 
Styreleder Knut Reinås om rusgiftbruk og språkrøkt - kronikk i Klassekampen 25.7

Rus og språk ..

2014-08-20

Concerns that must be addressed

Five points to consider when writing about cannabis and legizlation


2014-05-18

Psykolog blogger om Olsen-utvalgets funn i "Drap i Norge".

Rusgiftproblemer, mangel på penger og arbeid går igjen hos menn som begår drap.

2013-05-08

Rusgiftproblemer blant vestkantungdom, også ungdom som ser ut til å være veltilpasset

Naive foreldre


2013-04-17

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2013:

Nasjonal informasjonsoffensiv mot passiv drikking.

2013-04-16
Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 2013 vedtok å sende følgende uttalelse til Jens Stoltenberg og partienes grupper på Stortinget vedr. passiv drikking. Uttalelsen henviste til Storgingsmelding nr. 30 2012-2013 "Se meg" og etterlyste mer innsats fra myndighetenes side for å skape større bevissthet om den skade og plage som enkeltpersoners drikking kan utgjøre for andre.

F eks ble det sterke reaksjoner da hun var i mot 3 liters pappvin og for stengning kl 2.

Tøff politiker.. møter de verste reaksjonene når hun sier hva hun mener i alkoholsaker


2013-04-10
FMR har ofte framholdt forskningsresultater som viser at tilgjengelighet og pris virker inn på mengden alkoholskader. Det er ikke bare avholdsfolk som kjenner til det.

Innlegg i rusgiftdebatten .. etterlyser faglighet og resultatbevissthet i politikken

2013-03-20

FMRs fagdag 2012 den 23. november

Avhengighetsproblem og psykisk sykdom - nye utfordringer og behandlingsmetoderRusgifter er ingen privatsak

Edruelige argumenter for begrensninger og restriksjoner

2012-04-27

V.g.skole-eksamen før 17. mai?

Nå kan russefylla dempes - en gledens dag for Forbundet Mot Rusgift


2011-11-23
Kunnskapsdepartementet sendte den 2. november
forslag til endringer i opplæringsloven ut på høring, hvor én av modellene er å forkorte skoleåret for videregående skole slik at skriftlig eksamen kan legges før 17. mai.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-endringer-i-opplari.html?id=661960


FMRs fagdag 2011:

Cannabis’ farlighet er fortsatt undervurdert

2011-11-14
Cannabis er fortsatt rusframkallende, avhengighetsskapende og sykdomsframkallende.
Det var konklusjonen etter at to av Nordens fremste eksperter på cannabis, Thomas Lundqvist og Jan Ramström hadde holdt sine innlegg på Forbundet Mot Rusgifts fagdag om hasj og marihuana.

FMRs fagdag 2011 den 11. november

Hasj og marihuana - over- eller undervurdert problem?


Erfaring fra tidligere fagdager tilsier at vi denne gangen gikki dybden på hvert enkelt tema.

Etter terrortragedien

FMRs sommersamling avlyst

Forbundet Mot Rusgifts sommersamling i Nordmarka i Oslo 5-7. august er avlyst. Dette skjer etter en helhetsvurdering.

Nytt narkotikapolitisk program:

Et narkotikafritt samfunn


2011-07-04
”Et narkotikafritt samfunn” er en visjon om et samfunn hvor stoffbruk forblir en uakseptabel adferd og et marginalt fenomen. Det blir en målestokk som den førte narkotikapolitikken kan vurderes i forhold til”, skriver Forbundet Mot Rusgift i et nytt narkotikapolitisk program som offentliggjøres i organisasjonens tidsskrift.

Tidsskriftet Mot Rusgift

Nytt nummer ute nå

2011-07-04
Tidsskriftet Mot Rusgift er nå ute med nytt nummer.

Alkoholens historie:

Endrede holdninger til alkohol skaper endringer i alkoholpolitikken


2011-07-04
”Både liberaliseringen av alkohollovgivningen og økningen i alkoholforbruket avspeiler trolig en endring i befolkningens holdning til alkohol”, skriver kriminolog Ragnar Hauge i en artikkel om ”Alkoholens historie i Norge” i tidsskriftet Mot Rusgift.

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2011

Statens pensjonsfond må selge seg ut av alkoholindustrien

2011-05-03
I en uttalelse fra årsmøtet i Forbundet Mot Rusgift heter det at Statens pensjonsfond eier alkoholaksjer for mer enn 26 milliarder kroner. FMR krever at staten selger seg ut av denne industrien. Norge kan ikke være bekjent av å investere oljepengene i folkehelsenedbrytende alkoholproduksjon.

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2011

Veto mot alkoholreklame i TV


2011-05-03
I en årsmøteuttalelse ber Forbundet Mot Rusgift Regjeringen bruke votomuligheten i EØS-avtalen for å stoppe alkoholreklame i utenlandssendt TV mot Norge.

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2011

Heroinassistert behandling - ikke et spørsmål for politiske flertallsvedtak

2011-05-03
Forbundet Mot Rusgift peker i en årsmøteuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet på at opiatavhengighet ikke blir behandlet som andre sykdommer når man sender spørsmålet om hvilke medikamenter som er best egnet i behandling ut på politisk høring. Når skaden likevel allerede er skjedd, ber FMR departementet om å avvise forslaget om heroinassistert behandling.

Uttalelse fra FMRs årsmøte

Skjenkestopp kl. 02.00


2011-05-03
I en uttalelse fra årsmøtet henvender Forbundet Mot Rusgift seg til Regjeringen og ber den holde fast på sitt opprinnelige standpunkt om å redusere den maksimale skjenketiden på landsbasis til kl. 02.00

Uttalelse fra FMRs årsmøte

Kamp mot økte rusgiftskader – nei til legalisering av cannabis!

2011-05-03
Forbundet Mot Rusgift har oversendt Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet en uttalelse som gjør oppmerksom på den legaliseringsdiskusjon som pågår og oppfordrer departementene til å avvise legaliseringsutspillene og holde fast ved den forbudspolitikk vi har når det gjelder narkotika.

Uttalelse fra FMRs årsmøte

Ikke behov for flere poldager


2011-05-03
Forbundet Mot Rusgifts årsmøte vedtok å sende en henvendelse til Høyres hovedorganisasjon i forbindelse med at partiet har foreslått å øke antallet dager Vinmonopolet kan ha åpent.

1. mai 2011:

Kamp mot økte rusgiftskader - nei til legalisering av hasj!

2011-05-01
- Vi er inne i en turbulent narkotikapolitisk periode, sa Knut T. Reinås i sin tale på Forbundet Mot Rusgifts 1. mai-arrangement i Oslo. Legaliseringsbevegelsen driver nå lobbyarbeid i forbindelse med regjeringens kommende stortingsmelding om narkotikapolitikk. - De vil ikke lykkes, fordi de beste argumentene er for en restriktiv narkotikapolitikk, sa Reinås.

Viktig fra Forbundet Mot Rusgift:

Høringsuttalelse vedr. Stoltenbergutvalget: ”Rapport om narkotika”


2011-01-09
Høringsfristen for Stoltenbergutvalgets "Rapport om narkotik" er nå over. Forbundet Mot Rusgift har levert en omfattende høringsuttalelse.

Rusgiftpolitikk på Stortinget

Kurs for folkevalgte i Oslo og Akershus

2010-11-15
I samarbeid med samtlige partifraksjoner i Stortingets Helse- og omsorgskomite arrangerte Forbundet Mot Rusgift et tre kvelders kurs for folkevalgte i Oslo og Akershus. Temaene var alkoholpolitikk, narkotikapolitikk og behandling.

FMRs fagdag 2010 den 12. november

Sannheter og myter om avhengighet, stoffbrukere og sosial tilhørighet


2010-08-16
FMR arrangerte årets fagdag i Oslo fredag den 12. november.
Tema: ”Sannheter og myter om avhengighet, stoffbrukere og sosial tilhørighet”

FMR 1. mai:

- Den største kampen står nå på narkotikaområdet

2010-05-01
I sin tale på FMRs 1.mai-arrangement sa forbundsleder Knut T. Reinås at den nye legaliseringsbevegelsen nå utgjør den største utfordringen for rusgiftmotstanden. Han nevnte både legaliseringstilhengerne ved Kriminologisk Institutt og sosiologiprofessor, Willy Pedersen som aktivister i denne sammenhengen. Men motstanden mot den slags tanker vokser. I LOs tog på Youngstorget hadde Forbundet Mot Rusgifts seksjon større oppslutning enn på mange år.

Uttalelse fra Forbundet Mot Rusgifts årsmøte:

Opptrappingsplanen må følges opp med bevilgninger


2010-03-15

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 13.03.10 har drøftet situasjonen for de mest hjelpetrengende og synlige stoffbrukerne i de største byene, i samband med det pågående Stoltenbergutvalgets arbeid.


Uttalelse fra FMRs årsmøte:

Skjenkestopp kl. 02.00

2010-03-15
Regjeringen foreslår å innskrenke skjenketiden med én time fra kl. 03.00 til kl. 02.00. Den siste timen med alkoholserving nattestid har store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Mange skades eller blir utsatt for vold. Innskrenking av skjenketiden kan forebygge dette.

Tidsskriftet Mot Rusgift

Avhengighetsbehandling i kritisk lys


2010-02-23

Tidsskriftet Mot Rusgift foreligger nå med en rekke artikler om avhengighetsbehandling og rusgiftpolitikk.