Hvordan følge opp.. en artikkel i Suicidologi

Selvmordstendenser hos alkoholbrukere

2014-02-05

Sengeplasser og kontinuitet i spesialistbehandling av dobbeltdiagnosepasienter

Om verdien av TEDD


2013-05-11

Dette hadde vi.  Evidensbasert, etablert samarbeid og høy spesialisering nyttet.


Om kontinuitet i behandlingen av dobbeltdiagnosepasienter

Intervju med tidligere seksjonsoverlege ved TEDD, Grete Jorunn Sølvberg Larsen

2013-05-11

Det er mulig å hjelpe og oppnå bedring. Her fulgtes pasientene langsiktig.. fra kontakten skapes, gjennom avrusning, behandling og videre oppfølging til andre tiltak ...


SINTEF-Helse:

Samtidig behandling for personer med avhengighet og psykiske lidelser


2006-02-23

Mange pasienter med både rusgiftavhengighet og psykiske lidelser får ikke den behandlingen de trenger. Dette kommer fram i en ny rapport som SINTEF har laget på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet.


Vellykket prosjekt:

Rusgifter og psykiatri

2003-11-26

På Tøyen distriktspsykiatriske senter i Oslo pågår et prosjekt som tar sikte på å imøtekomme en del av behovene fra personer som i tillegg til rusgiftproblemer også har psykiske problemer.