RUSKONTRAKTER - mange blir rusfrie

Forside utstnitt

Om Mot Rusgift nr 2/2022

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 2 nummer, fr...
knut-lite

Leder: Uklarhet om rådgivningsenheter i russa...

Da Stortinget behandlet Solbergregjeringens forslag til ny rusreform, ble reformen som helhet avvist.
Mann fyrer en joint

Narkotikabruk i Norge

Oversikt over bruk av illegale rusmidler i den norske befolkningen. Vekt på utviklingstrekk og forskjeller mellom befolkningsgrupper. Datagrunnlaget e...
Nils Bejerot

«En svensk visjonær med et livreddende budska...

Nils Bejerot (1921–1988), dr.med. og professor, er fortsatt aktuell i dag. I 2021 var det 33 år siden han døde. 
NIls Bejerot

Frivillighet og tvang i behandling av alkohol...

Spørsmålet om frivillighet og tvang i behandlingen av misbrukere er det mest kontroversielle spørsmålet innen hele avhengighetsproblematikken og behan...
Møte

Tvang og tilbakehold

Denne korte oversikten over hva tvang og tilbakehold er innnenfor psykisk helsevern og innenfor Rusbehandling, Tverrfaglig Spesialisert Behandling. Te...
Illustrasjon

Internasjonal forskning om tvangsbehandling

Tvangsbehandling av rusmiddelavhengige har en lang historie i mange land. Også i Norge. I de siste tiårene har man imidlertid vært tilbøyelige til å m...
Møte

Tvang og frivillighet

De fleste inntak i behandlingsinstitusjon innen TSB er i dag frivillige. Selv om mange er topp motiverte for behandling ved inntak, vet vi også at mot...
Møte

Flinkiser og dropouts – erfaringer med ungdom...

KoRus Oslo og KoRus Øst har gjort en kartlegging av frivillig ruskontrakt for ungdom mellom 13–18 år i bydeler i Oslo og i kommuner i Follo politidist...
Politibil

Oppmøte hos rådgivningsenheten for russaker

Da Solbergregjeringens forslag om ny rusreform ble avvist under stortingsbehandlingen sommeren 2021 ble det likevel gjort vedtak om etablering om komm...
Gutt med gitar

Forebygging av fremtidig kriminalitet hos ung...

Forskerne Thomas Sandøy, Ståle Østhus og Anne Line Bretteville-Jensen publiserte i 2022 en forskningsartikkel, hvor de sammenlignet alternative reaksj...
2 gutter med hettegenser

Lik praksis - erfaringer fra ordningen med ru...

På FMRs fagdag 2022 la prosjektleder Jonny Bäckström fra Konfliktrådet i Trøndelag fram resultatene med ruskontraktene i Trøndelag i årene 2019 og 202...
Gutt i samtale

Erfaringer med ruskontrakter i TIUR

Tidlig intervensjon unge og rus – TIUR er et tiltak i Ringsaker kommune for å gripe inn tidlig overfor ungdommer med begynnende narkotikaproblemer. På...
Personer i møte

Nytt representantforslag om å gjennomføre rus...

Forbundet Mot Rusgift har deltatt i nok en høring om dette spørsmålet. Men etter Stortingets vedtak den 3. juni 2021 er det kommet lite nytt som skul...
Overdose grafer

Overdosedødsfall i et kjønnsperspektiv

Thomas Clausen, leder ved Senter for rus- og avhengighetsforskning innledet på Actis’ konferansen 2021 om overdosedødsfall i et kjønnsperspektiv og ig...
Kvinner med vinglass

En helserisiko som gjelder for alle

På Actis’ kvinnekonferanse i desember 2021 holdt Sara Underland Mjelva fra Kreftforeningen et foredrag om sammenhengen mellom alkohol og kreft. Hun va...
Bokcover

Skjebne på resept

Linda Isabell Mosserud Mindrebøe har skrevet en tankevekkende bok, som en roman, men hvor fokuset spesielt er på bruk og omsetning av beroligende medi...