Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 118 - Ruskontrakter – mange blir rusfrie

RUSKONTRAKTER - mange blir rusfrie

Forside utstnitt

Om Mot Rusgift nr 2/2022

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 2 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
Mann fyrer en joint

Narkotikabruk i Norge

Oversikt over bruk av illegale rusmidler i den norske befolkningen. Vekt på utviklingstrekk og forskjeller mellom befolkningsgrupper. Datagrunnlaget er Folkehelseinstituttets (FHI) årlige spørreundersøkelser som gjennomføres av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Les mer...
NIls Bejerot

Frivillighet og tvang i behandling av alkohol- og narkotikaavhengige

Spørsmålet om frivillighet og tvang i behandlingen av misbrukere er det mest kontroversielle spørsmålet innen hele avhengighetsproblematikken og behand- lingsdebatten. Nils Bejerot, dosent og klinisk lærer i sosialmedisin ved Karolinske sykehuset, redegjør her for noen grunner som taler mot dagens framherskende forestillinger om at tvang bør avvises helt eller minimeres.

Les mer...
Møte

Tvang og tilbakehold

Denne korte oversikten over hva tvang og tilbakehold er innnenfor psykisk helsevern og innenfor Rusbehandling, Tverrfaglig Spesialisert Behandling. Teksten er skrevet av Torhild Kielland på Fagrådets hjemmeside.

Les mer...
Illustrasjon

Internasjonal forskning om tvangsbehandling

Tvangsbehandling av rusmiddelavhengige har en lang historie i mange land. Også i Norge. I de siste tiårene har man imidlertid vært tilbøyelige til å mene at avhengig- hetsbehandling bør foregå frivillig, overfor motiverte pasienter.

Les mer...
Møte

Tvang og frivillighet

De fleste inntak i behandlingsinstitusjon innen TSB er i dag frivillige. Selv om mange er topp motiverte for behandling ved inntak, vet vi også at motivasjonen kan veksle sterkt, og særlig i begynnelsen av et behandlingsopphold. Resultatet er at svært mange dropper ut etter kort tid, selv om den planlagte behandlingsinnsatsen ikke er gjennomført.

Les mer...
Politibil

Oppmøte hos rådgivningsenheten for russaker

Da Solbergregjeringens forslag om ny rusreform ble avvist under stortingsbehandlingen sommeren 2021 ble det likevel gjort vedtak om etablering om kommunale rådgivningsenheter for russaker. Denne ordningen ble av noen sett på som en mulig videreføring av samarbeidet mellom politiet og kommunen om ruskontrakter. Politiet kunne tidligere gjøre en avtale med en person som var tatt ...

Les mer...