Folkehelseinstituttet:

60-600 alkoholskadde barn per år

Publisert 2004-12-02

Små mengder alkohol kan påvirke fosterets hjerne og få følger for barnets framtidige psykiske helse. - Beregninger fra Sverige og USA innebærer at mellom 60 og 600 norske barn berøres hvert år.
For det høyeste anslaget er også mindre skader på barna inkludert, sier direktør Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet. Beregninger viser at mellom ett av 1000 og ett av 100 barn kan ha små eller store alkoholskader. Etter norske forhold tilsier dette at 60 - 600 barn berøres hvert år.

Alkohol løses lett i vann og påvirker alt vannholdig kroppsvev. Fosteret får samme promille som mor. Alkohol kan påvirke fosterets hjerne under hele svangerskapet. I motsetning til hva man trodde tidligere, er fosteret også utsatt i siste del av svangerskapet.

- Vi vet ennå ikke hvilke mekanismer alkoholen påvirker. Men hjernen er under sterk vekst og utforming mot slutten av svangerskapet. Noen hjerneceller skal dø en naturlig død, andre skal leve videre. Alkohol kan medføre at både celledød og celleoverlevelse påvirkes, sier Mørland, som leder Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet og er professor i rusmiddeltoksikologi ved Universitetet I Oslo.

 - De økende problemene vi ser med konsentrasjon og lese-skrivevansker i skolen kan ha sammenheng med alkoholbruk blant gravide, mener overlege og professor Ann Mari Brubakk ved St Olavs Hospital og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Brubakk sitter i Sosial- og helsedirektoratets utvalg for forebyggelse av alkoholskader i fosterlivet. En rapport blir ferdig på nyåret og en konferanse er planlagt til april.

- Hjernens utvikling er en kontinuerlig prosess, der alt til slutt skal stemme og passe sammen, supplerer Brubakk. Både nydanning av nerveceller, den naturlige vandringen av nerveceller fra der de ble laget til der de skal være, ordning av støttevev og hjernens arkitektur, samt isolasjon av nervetråder er blant mekanismer som kan påvirkes.

Brubakk viser også til amerikanske studier der det er påvist at barn med alkoholskader har økt forekomst av psykiatriske problemer i voksen alder. Først og fremst gjelder dette avhengighet av alkohol og andre rusgifter, alvorlige depresjoner og psykose.

Du kan lese mer om dette hos Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Flere oppslag om Alkohol og graviditet kan du lese hos Forbundet Mot Rusgift.