Bli med!

Jeg vil bli medlem i Forbundet Mot Rusgift

Medlemsskap krever avhold fra alkohol og narkotika.

  • Kontingent for medlem er første år kr 50, deretter kr 300 pr år
  • Er du skoleelev, student, arbeidssøkende, minstepensjonist eller uten vanlig inntekt, er kontingenten kr 100 pr år.
  • Husstandsmedlem kr 50 pr år.
  • Ungdomsmedlemsskap (til og med 18 år) kr 50 pr år.
  • Medlemmer av FMR, vil få reduksjon i deltakeravgiften ved FMRs konferanser og kurs.

Jeg vil bli støttemedlem i Forbundet Mot Rusgift

  • Kontingent for støttemedlem er kr 300 pr år.
  • Støttemedlemmer av FMR, vil få reduksjon i deltakeravgiften ved FMRs konferanser og kurs.

​Som medlem eller støttemedlem får du tilsendt Mot Rusgift - rusgiftpolitisk tidsskrift.

Vi vil bli støttespiller for Forbundet Mot Rusgift

  • Bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger og kommuner som støtter FMRs formål og politikk kan bli registrerte støttespillere.
  • Dere kan støtte Forbundet Mot Rusgift med valgfritt beløp.
  • Støttespillere mottar også Tidsskriftet Mot Rusgift.

Studenterswing

Bli med å swing deg i dansen! Du trenger ingen partner, det ordner seg selv på dansekursene våre. Nesten som speed-dating, bare bedre.
FMR har, i samarbeid med Helsedirektoratet og Kom og Dans, startet opp et prosjekt for studenter ved universiteter og høyskoler i Norge. Vi ønsker å tilby et alkoholfritt alternativ for kvelder med dans og sosialisering. Les mer og meld deg som dansemedlem her.

Fyll ut: