Aktiviteter gjennomført av FMR i forbindelse med russefeiring

Av Turid Viker Bråthen, prosjektleder

Publisert 2008-09-20

Forbundet Mot Rusgift startet i 2002 arbeidet med å snu russefeiringen fra fyll og fest til en tid med gode minner. Det har vært spennende år og interessant å oppleve hvordan både offentlige etater og private organisasjoner har stilt opp og vært med å bidra.

Politidirektoratet, Vegdirektoratet, Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag, Norske skolelederforbund og Hold Norge rent for å nevne noen. Den eneste som har nektet å bidra er Kunnskapsdepartementet. Alle disse dokumentene kan du finne på www.fmr.no.

2002

 • FMR gjennomførte en spørreundersøkelse blant ca. 4200 av årets avgangselever i videregående skole om russ og rusgifter. Sosial- og helsedirektoratet bevilget midler til undersøkelsen.

2003

FMR arrangerte en debattkonferanse i Oslo om russefeiring.

 • Daværende sosialminister Ingjerd Schau åpnet konferansen.
 • Sosiolog Knut T. Reinås la fram undersøkelsen “Russ og rusgift” om livsstil og russefeiring.
 • Politidirektoratet, utegående politi, Vegdirektoratet, Trygg Trafikk, Undervisningsforbundet, Norsk Folkehjelp, daværende og tidligere russepresidenter og ungdomspolitikere stilte opp.

Tidsskriftet Mot Rusgift: Russefeiring – en akseptert unntakstilstand?

FMR arrangerte russepresidenttreff i 
Oslo Rådhus.

 • 125 russepresidenter fra hele landet var samlet for å drøfte en mer forsvarlig russefeiring.
 • I tillegg til FMR bidro også Vegdirektoratet, Utdanningsforbundet og Politiet.
Artikkel på fmr.no/russ om flertallsmisforståelsen i russefeiringen. Tar opp temaer som:
 • Sosialt press
 • Flertallsmisforståelsen
 • Knuteregler og annet press
 • Mine og de andres ønsker

Artikkel på fmr.no/russ om rus og russ.

 • Artikkelen tar for seg funnene FMR gjorde etter en undersøkelse i 2002 om avgangselevenes holdninger til rus.

2004

Artikkel på fmr.no/russ om sammenhengen mellom lovbrudd og rus.

Artikkel på fmr.no/russ om hovedstyret for russ i Moss, Rygge, Råde og Våler.

Artikkel på fmr.no/russ om hovedstyret i Oslo og Akershus sitt syn om å snu trenden på russefeiringen.

Artikkel på fmr.no/russ om de foresattes ansvar i russetiden.

FMR arrangerte medietrening for russen i samarbeid med Utdanningsforbundet, Hold Norge rent og Vegdirektoratet.

 • Bakgrunn for arrangement var å forklare russen hvorfor de får mye negativ omtale.

Helse og rehabilitering bevilger midler til et 3-årigprosjekt om russefeiring.

2005

FMR arrangerte og Hovedstyret i Oslo og Akershus inviterte til alkoholfri veldedighetskonsert på St. Hanshaugen.

 • Til inntekt for barn og ungdom som har noen i familien eller vennekretsen med kreftdiagnose.

Artikkel på fmr.no/russ om russefeiringen som et samfunnsproblem.

 • Omhandler russeprosjektet FMR utfører.

Russepresidenttreff i Vika Atrium i Oslo

 • FMR inviterte til russepresidentreff for sammen å planlegge tidenes beste russetid!
 • Russen fikk blant annet tips fra tidligere russepresidenter, tips til hvordan forbedre russens rykte og hvordan takle media.

Artikkel på fmr.no/russ om den naturlige rusen.

2006

FMR Nytt – Politiet gir trygg feiring.

FMR Nytt – Folkefest over hele landet – Russefeiring er et minne for livet – La det bli ett du ønsker å huske!

Artikkel på fmr.no/russ om hvordan unngå hjernehinnebetennelse i russetiden.

Artikkel på fmr.no/russ; det har blitt færre anmeldelser av russ enn tidligere.

 • Resultat av prosjektet.
 • Baserer seg på rundspørring til 26 politidistrikter.

Utgivelse av tidsskriftet Mot Rusgift – ”FMR utfordrer Kunnskapsdepartementet”.

2007

Utgivelse av tidsskriftet Mot Rusgift – ”Skolens ansvar”.

Nyhetsbrev til russestyret ved skolen.

 • Informasjon om blant annet politiets grenser, alkohol, bestemmelser for russebiler.

FMR inviterte til pressekonferanse.

 • Innlegg fra Norsk Lektorlag og Norsk Skolelederforbund.
 • Tema: Kunnskapsminister med dobbeltkommunikasjon.

FMR sender ut pressemelding om dobbeltkommunikasjon fra kunnskapsministeren.

FMR sender brev til kunnskapsministeren: Russen snubler på målstreken – Eksamen før 17. mai.

2008

Gjennomføring av ny spørreundersøkelse om russ og rusgifter støttet av Sosial- og helsedirektoratet.

Konferansen ”Russefeiring – en skolesak eller ikke” ble arrangert.

 • 70 deltakere. Hovedsakelig ansatte i skolen, i lærerorganisasjonene og naturligvis mange representanter for russen selv, fra mange steder i landet.

Publisering av film om russefeiring på FMR sine russesider på nettet.

 • Intervju med elever og lærer.

Artikkel på fmr.no/russ; Russen vil flytte eksamen.

 • Støtter seg på en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for FMR om russens holdninger til tidspunkt for eksamen i forhold til russetid.

Utgivelse av tidsskriftet Mot Rusgift – ”JA til eksamen før russefeiring”.