Ny undersøkelse

Alkohol ingen selvfølge for ungdom

Publisert 2017-02-13

Glede i gruppe uten alkohol

Blant de unge i aldersgruppen 18-22 år er det hele 26,5 prosent som svarer at de ikke har drukket alkohol siste år, i en undersøkelse som Sentio Research har gjennomført for Forbundet Mot Rusgift og DNT-Edru Livsstil.

Alkohol ingen selvfølge for ungdom

I en undersøkelse som Sentio Research har gjennomført blant nordmenn i alderen 18-80 år, på vegne av DNT-Edru Livsstil og Forbundet Mot Rusgift, svarer 83 prosent av befolkningen at de har drukket alkohol siste år, mens 17 prosent svarte nei. Blant de unge i aldersgruppen 18-22 år er det hele 26,5 prosent som svarer nei, mens avholdsandelen er nede i 15 prosent i aldersgruppene 36-80 år. Dette bekrefter den tendensen som også Ungdata har vist de siste årene, at drikking av alkohol går nedover i yngre aldersgrupper.

Drikkepress?

Ett spørsmål var: «Har du de siste tolv månedene opplevd drikkepress/vært nødt til å forklare hvorfor du takker nei til alkohol på besøk (fest, klubb e.l.) i privat sammenheng?». I aldersgruppen 18-22 år har hele 40 prosent opplevd drikkepress, og i alderen 23-35 har 31 % opplevd drikkepress. Det kan altså se ut til at drikkepress er et utbredt fenomen, særlig i de yngste aldersgruppene, mens eldre i mindre grad blir utsatt for det.

Hvor forgår alkoholservering?

Ett spørsmål var også: «I hvilken setting har du opplevd alkoholservering i 2016? Flere svar mulig!» Vi hadde oppgitt ganske mange svaralternativer, og fikk svar som i nedenstående tabell.

 

Totalt

Mann

Kvinne

Bursdagsfeiring med voksne

54,1

49,9

58,4

Vor-/nachspiel

38,0

38,0

38,0

Firmafest

35,3

39,4

31,2

Sammenkomst etter jobben

25,7

27,6

23,7

Klubb

17,8

17,9

17.7

Privat familiemiddag/familiesammenkomst

57,4

55,9

59,0

Annet

11,8

11,3

12,3

Ingen av dem

10,1

9,5

10,7

Vet ikke

1,9

2,4

1,4

 

Vi ser at ved bursdagsfeiringer for voksne og private familiemiddager/familiesammenkomster er alkoholservering ganske utbredt. Deretter kommer vor- og nachspiel, firmafester og sammenkomster etter jobben, hvor alkoholservering er relativt vanlig.

  • Vi er mest bekymret over at drikkepress oppleves som så vanlig blant de yngste, sier generalsekretær Marit Barene i DNT - Edru livsstil.  -  Samfunnet må gi ungdom alternativer som gjør det lettere å si nei.
  • Jeg syns det er oppmuntrende at en så stor andel av de yngste ikke bruker alkohol, sier Knut T. Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift. - Det gir håp om færre alkoholskader i den yngste generasjonen.

==================================================================================

Kontakt:              Marit Barene, DNT-Edru Livsstil, tlf. 916 57 782 E-post: marit@edru.no

                              Knut T. Reinås, Forbundet Mot Rusgift, tlf. 97595548 E-post: post@fmr.no