Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Graviditet

Alkohol og graviditet – en livsfarlig kombinasjon

Publisert 2023-01-20

– Alkohol er et av de giftigste stoffene for barnets hjerne vi kjenner til i svangerskapet, forteller Ann-Mari Brubakk ved St. Olavs hospital. Hun fikk i 2005 ansvaret for å lede en gruppe som skulle vurdere skadeomfang og forebygging av alkoholskader i svangerskapet.


Foto: Kjersti Lunden Nilsen, NTNU

Konklusjonen i rapporten, som ble utredet for Helse- og sosialdirektoratet, var hovedsakelig at kvinner ikke må drikke alkohol i det hele tatt mens de er gravide og helst ikke heller hvis de planlegger å bli gravide.

- Fra den gravides blod trenger alkoholen direkte gjennom til fosteret. Det går rett til hjernen som er i utvikling gjennom hele svangerskapet. Alkohol er svært skadelig selv i små mengder, forteller Brubakk.

Skadene alkohol påfører fosteret deles i hovedsak inn i Føtalt Alkohol Syndrom (FAS) og Føtale Alkoholeffekter (FAE). FAS gir et spesielt utseende, vekstreduksjon, lite hode og/eller andre problemer med sentralnervesystemet.
FAE gir derimot normalt utseende, men samme problemer med sentralnervessystemet. Skadene på sentralnervesystemet gir seg utslag i kognitive, motoriske og atferdsmessige problemer.

- Ca. 70% av barn som er alkoholskadet har ADHD konstaterer Brubakk.

I hvilken periode av svangerskapet er det farligst å drikke alkohol?

Det er like skadelig å drikke tidlig som sent. Sannsynligvis er alkohol den hyppigste årsakene til mental retardasjon i verden, kan Brubakk fortelle.

Skadene på sentralnervesystemet gir seg utslag i kognitive, motoriske og atferdsmessige problemer.

Hun ser med bekymring på hvordan norske jenters forandrete drikkemønster med tiltagende forbruk øker faren for alkoholskader på ufødte barn.

- Norske jenter har doblet sitt alkoholforbruk de siste årene, de starter tidlig, drikker mer og har et fastlagt drikkemønster når de blir gravide. Alkohol henger sammen med kos og er vanskelig å gi opp når man blir gravid, sier Brubakk.

Mange kvinner dropper ikke alkoholen tidlig nok når de blir gravide.

Mange kvinner forandrer ikke drikkemønsteret sitt før legen konstaterer at de er gravide. Man skal ikke drikke i det hele tatt når man planlegger å bli gravid. Det kan føre til en veldig tidlig abort – så tidlig at man tror man menstruerer. Det tar også lenger tid å bli gravid hvis man drikker, dette gjelder for mannen også, man er jo to om å forsøke å bli gravid, sier Brubakk.

Brubakk og ekspertgruppen kom derfor frem til en rekke omfattende tiltak som må til for å opplyse om hvor farlig alkohol er for barnet i mors mage. Og på den måte begrense skadeomfanget.

– Vi foreslo blant annet intervjuer i svangerskapet, kampanjer i media, særlig TV, merking av flasker med alkoholholdig drikke, oppslag om alkohol og graviditet hvor alkohol selges og opplysing på skolene, meddeler Brubakk.

Nå gjenstår det og se hvilke av arbeidsgruppens foreslåtte tiltak som blir gjennomført fremover.

Hva sier ekspertgruppen?

Det finnes ikke noen sikker nedre grense for alkoholinntak i svangerskapet. Alkohol kan skade fosteret i alle faser av svangerskapet, og skadevirkningene er livsvarige, viser rapporten fra ekspertgruppen.

Føre var

Ekspertgruppen anbefaler derfor at gravide ikke bør drikke alkohol, at de gravide som allerede har drukket alkohol i svangerskapet bør stoppe for å minimalisere videre risiko og at de kvinnene som planlegger å bli gravide, ikke bør drikke alkohol.

Ekspertgruppen foreslår videre:

C9C77DB9-FE5C-486D-9C06-86A1723CF8D4_300x375.jpgKartlegging av alkoholvaner bør inngå som en fast rutine ved første svangerskapskontroll og gjentaes gjennom svangerskapet.

  • Gravide som forsetter å drikke etter anbefaling om avhold, tilbys tette svangerskapskontroller for å motivere til avhold.
  • Kvinner som ikke raskt nyttiggjør seg denne hjelpen, henvises til forsterkede helsestasjoner eller spesialiserte tjenester for gravide.
  • Hvis poliklinisk støtte ikke er nok, motiveres for innleggelse i tiltak for gravide med rusmiddelproblemer.

For kvinner som ikke tar imot relevante hjelpetiltak, og der alkoholinntaket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade, kommer §10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige i Helse- og omsorgsloven til anvendelse.

Det er behov for mer informasjon om faren ved alkoholbruk i svangerskapet. Gruppen anbefaler nasjonale helseopplysningskampanjer, merking av alkoholholdige varer, kompetanseheving, brosjyremateriell etc. i tillegg til direkte muntlig informasjon på individuell basis på helsestasjoner samt informasjon til ungdom på skolen.

Brubakk og ekspertgruppen kom frem til en rekke omfattende tiltak som må til for å opplyse om hvor farlig alkohol er for barnet i mors mage.

FAKTA OM FAS

  • Føtalt alkoholsyndrom (FAS) er karakterisert ved et spesielt utseende, (spesielt smale lepper og små øyenspalter), veksthemming og forstyrrelser i sentralnervesystemet.
  • Barna kan også ha andre medfødte misdannelser, bl.a. medfødte hjertefeil.
  • Barn med føtale alkoholeffekter (FAE) har de samme problemene med sentralnervesystemet, men har ikke medfødte misdannelser og et normalt utseende.
  • FAS er særlig assosiert med betydelig alkoholbruk i første tredjedel av svangerskapet.