Synspunkt:

Alkoholfri julaften?

Publisert 2007-12-22

Det er kommet til mange nye ”dager” de siste åra. Vi har hivdagen, røykfri dag, og andre. Da er det kanskje på høg tid å innføre en alkoholfri dag.
Som kjent har alkoholforbruket blitt fordobla siden 1957, Og når vi da vet at vitenskapen fastslår at om man fordobler totalkonsumet av alkohol, firedobles antall storkonsumenter av alkohol, da vet vi også at med alkoholismen øker de menneskelige tragedier som følger i kjølvatnet av det. Særlig øker alkoholforbruket betenkelig blant jenter. Men også i kristne miljøer øker alkoholforbruket, avhold er blitt avlegs.
 
Nå nærmer vi oss jula med raske steg. Det er ikke alle barn som gleder seg til julaften i år heller. Til gavene? Jo. Selvsagt. Men når gleden over gavene overskygges av voksne som oppfører seg rart etter at de har drukket noe i et glass, og de føler seg utrygge, da er det ikke godt å være barn julaften.
 
Voksne og foreldre er rollemodeller og forebyggere. De erfaringer barn gjør tar de med seg på veien videre i livet. Barn som er vokst opp i trygge, alkoholfrie heimer, drikker mindre enn de som har vokst opp i heimer der alkoholen flyter. Det blir som med gutter som ser faren slå mora. I stedet for å ta bevisst avstand fra det, blir de svært ofte sjøl koneplagere seinere i livet. Og alkoholbruk går i arv i generasjoner.
 
Kan hende er det en idé å innføre alkokutt på julaften i år for ungenes skyld?
 
Så kan heller mor og far avtale med besteforeldre eller andre trygge, alkoholfrie voksenpersoner om de kan være hos barna på nyttårsaften, mens de selv er på fest, der ungene slipper å se foreldrene beruset hjemme.
 
Arnstein Vada