Alkoholrelaterte hjerneskader

Publisert 2006-05-29

Professor Kari Skullerud, ved Rikshospitalet holdt foredrag om alkoholrelaterte hjerneskader på FMRs fagdag om kvinner og alkohol i november 2005. Hun var opptatt av de vanligste skadene som alkoholbrukere påfører hjernen.

Av alkoholrelaterte hjerneskader kan nevnes:

 • ALKOHOLRELATERT LILLEHJERNESVINN
  Alkoholrelatert lillehjernesvinn; betyr svinn av nerveceller.
 • WERNICKES ENCEFALOPATI
  (Enfalopati: Funksjonssvikt i hjernen som man tror skyldes en vevsskade)
 • SENTRAL PONTIN MYELINOLYSE
  Det er en beskrivelse av nedbryting av myelinskjedevegger rundt nerveceller i hjernen.
 • LEVERENCEFALOPATI
  Det er sykelige forandringer i hjernen på grunn av alkoholrelatert leversykdom
 • HODESKADER VED FALL
  Hodeskade med fall, er meget hyppig ved sterk alkoholpåvirkning. Man dør ikke av å falle ned en trapp, med mindre man har over 2 i promille.

Tverrsnitt av hjerne

Når man arbeider med obduksjon av personer som er døde av ukjente årsaker, kommer man også borti alkoholrelaterte hjerneskader. Skulleruds erfaringer fra 1978 fram til i dag, viser at dødsfall utenfor bopæl eller sykehus er veldig hyppig alkoholrelatert, på en eller annen måte.

Og den nest hyppigste er epilepsi. Men bakgrunnen for de epileptiske anfall kan igjen være alkohol med tidligere hodeskade. Så alkohol kommer veldig ofte inn i dødsfall utenfor sykehus. Men så sier mange: "kvinner drikker mer - altså må det være en økning i slike skader hos kvinner". Men mitt inntrykk fra 1978 og til i dag av disse dødsfallene, er at det ikke er flere kvinner. Kvinner som har drukket seg til døde på et eller annet vis, det har vi hatt hele tiden, og det er ikke flere av dem. Men det er flere skapdrankere som er kommet ut i lyset.

Alkoholrelaterte hjerneskader betyr ikke nødvendigvis at de er direkte forårsaket av alkohol, men at de har oppstått i tilknytning til alkoholbruk. Og det vi skal snakke om er sykelige forandringer eller skader i storhjernen. Storhjernen er delt i to (se figur) og i tillegg har man lillehjernen, hjernestammen og ryggmargen.

Hjerneskader, illustrasjon

Bildet ovenfor viser eksempel på alkoholrelatert lillehjernesvinn. Normalt ligner lillehjernen, og ryggmargen på et veldig fint tre, som figur A. Når alkoholrelatert lillehjernesvinn inntreffer så spriker det som i bilde C. Og det skyldes at de store nervecellene har blitt borte. Og så har det kommet en sone med arrceller isteden. Det kan man se dersom man sammenligner figur B med figur D. Det er den hyppigste alkoholrelaterte hjerneskaden i Norge. Skullerud har foretatt undersøkelser rundt menn som var døde i alderen 30-65 år og som drakk en flaske whisky om dagen. 30 prosent hadde hjernesvinn, og 70 prosent hadde det ikke. Det betyr at det ikke kan være en ren alkoholrelatert hjerneskade, forårsaket av alkoholforgiftning. Det er noe i tillegg. Og dette tillegget er antakeligvis ernæringsfaktorer, først og fremst mangel på vitamin B1 kanskje også en arvelig disposisjon.

LEVERENCEFALOPATI
på grunn av leversykdom, og den vanligste årsaken til leversykdom er langvarig høyt alkoholforbruk.

Tegning av normal astrocytt

Tegning av normal astrocytt = celle som ser ut som en stjerne.

Astrocytter

Til venstre: Normale astrocytter, til høyre: Syke astrocytter

Det har vært diskusjon om høyt alkoholforbruk medfører diffust svinn av vev i storhjernen. Og det eneste konstante funn man kan finne av langvarig, høyt alkoholforbruk, er utvidelse av hjernens hulrom (ventrikler). Utvidelsen går imidlertid tilbake ved tørrlegging. Og man ser den samme utvidelsen ved avmagring, for eksempel av kreft. Altså: du slanker hjernen hvis du blir mager, for i hjernen er det mange fettstoffer. Og, dette vet vi godt, avmagring av kreftpasienter gjør ikke at de blir mentalt redusert. Med andre ord: dette er ikke avklart.

Wernickes encefalopati

Så har pasienten Wernickes encefalopati, kalt opp etter gamle Wernicke som beskrev gallen, og sykelige forandringer i hjernen forårsaket av mangel på vitamin B1 (tiamin). En mangel på vitamin B1 kan gi blødninger i corpora mamillaria, noen runde utvekster som ligger rett over svelget, og her kan det oppstå små blødninger som kan spre seg inn i hjernens hulrom. Bakgrunnen er også her mangel på vitramin B1. Dette er Wernickes encefalopati. Det kan man dø av. 80% av dem som får hjerneskade, dør akkurat der og da, men 20% gjør det ikke. Kanskje fordi de får tilført mat før de dør av skadene. Det begynner med synsforstyrrelser; det blir vanskelig å bevege øynene frem og tilbake. Så begynner man å få bevissthetsforstyrrelser, til man går i koma. Man kan dø en plutselig, uventet død av dette. Det er en ikke uvanlig dødsårsak i alle sosiale lag av Norges befolkning. Hvis man imidlertid overlever, blir man mentalt redusert; man får hukommelsessvikt, det blir vanskelig å huske ny informasjon. Man husker sine gamle tanters navn, men ikke de nyeste beskjedene man nettopp fikk på en liten, gul lapp.

De fleste som gjennomgår dette er menn, og dersom de overlever, blir de tatt hånd om av sine koner. Men om en kvinne gjennomgår det samme, blir hun ikke tatt hånd om av sin mann, men blir satt på en institusjon. Hvis man altså overlever Wernikes encefalopati, får man Korsakoffs psykose. Personen kan være velkledd og ordentlig, men svarer i hytt og pine dersom man spør ham om noe. Dersom man spør ham om noe annet, kan han svare akkurat det samme.

Sentral pontin myelinolyse

Så har vi sentral pontin myelinolyse. Utgangspunkter er at rundt enhver nervefiber i kroppen har en celle krøllet seg rundt som i en spiral. Hver nervefiber har en slik celle krøllet rundt seg, for ellers leder den ikke strøm. Hvis den cellen blir borte, blir det funksjonssvikt i nervefiberen. Denne skaden kan oppstå hos pasienter med langvarig, høyt forbruk av alkohol, men også hos andre med elektrolyttforstyrrelser (natrium/kaliumbalansen) f. eks. ved mage-/tarmsykdommer, med oppkast og/eller diaré. Og da får man et felt i hjernebroen hvor nervefibrene ikke fungerer. Cellene rundt nervefibrene forsvinner, og resultatet er at man får akkurat samme ustø og vaggende gange som ved lillehjernesvinn. Det vi si at hvis en pasient har denne ustø gangen, kan man ikke si om det skyldes noe i lillehjernen eller sentral pontin myelinolyse. Når man våkner på mandag og har vært på byen på fredag, da er man veldig tørst. Og hvis man da drikker bare vann, er det en fare for å få sentral pontin myelinolyse. Drikk isteden farris, som inneholder mineralsalter.

Man kan også få en hjerneskade på grunn av leversvikt. Noen av hjernens støtte- og bindevevsceller, astrocyttene, kan bli ødelagte av en leversvikt. Leversvikt medfører mental reduksjon, oppførselsendring og man blir rød inni hendene. Hvis du ser en person med påfallende rare og røde håndflater, så tenk "alkohol". Så får du leversvikt, du får mental funksjonssvikt, kan gå i bevisstløs tilstand, få kramper og død. Dette ser jeg også hos kvinner. Men stort sett har de da en svær leversvikt og en stor mave på grunn av at leveren ikke fungerer normalt. Magen blir da full av vann.

Alkoholrelaterte hodeskader

Når man er full, uansett hvor mye eller hvor lite full man er, så er man ustø til beins og uoppmerksom. Man går og snubler i trappetrinn og fortauskanter, og dermed går man på hodet. Disse fallene kan forårsake brudd i tinningbenet. Da forårsaker bruddet at det også ryker noen blodkar, og man får en blodansamling utenpå hjernen som man dør av i løpet av fire timer. Hvis noen i selskapslivet har et slikt kutt, så få dem på legevakta uansett hvor fulle de er. Dødsfall i fyllearresten er som regel slike dødsfall. Men man kan ikke vite i hvilken grad dette skyldes fyll, og i hvilken grad det skyldes hjerneredusert funksjon på grunn av en slik blodansamling. Og man dør av det fordi skallen er en boks, og putter du noe oppi den, øker trykket, og man får en brokkdannelse av hjernevev ned lillehjernen og ryggmargen, og det dør man av. Blodansamlinger utenpå hjernen som følge av fall skjer veldig hyppig i beruset tilstand, enten vedkommendet har et høyt eller lavt forbruk; dersom vedkommende har vært på fest.

I tillegg kan man få skader i selve hjernevevet. Hodeskader er minst ti ganger hyppigere og epilepsi tre ganger hyppigere blant høykonsumenter av alkohol enn blant andre. Det er fordi man lettere går på hodet. Slike skader på hjernen medfører epilepsi hos noen. Og det igjen kan være årsak til plutselig, uventet død på grunn av epilepsien, som igjen gir uventet død, fordi du får rytmeforstyrrelser i hjertet, slik at hjertet stopper. Det er overhyppighet av plutselig, uventet død blant epileptikere og en av årsakene til dette er gamle knusningsskader.

Stikkord for å unngå alkoholrelaterte hjerneskader:

Folk som drikker alkohol bør aldri glemme å spise. Noen damer tror at de dekker sitt kaloribehov kun ved hjelp av sukker. Det er skitfarlig, for de får ikke i seg vitaminene sine.

Når man våkner tørrlagt opp fra fest, bør man drikke Farris eller Bris eller noe slikt med mineralsalter i. Og når man går i trappen fra et selskap skal man holde seg i gelenderet.

Og ikke glem å ta vare på en full venn. Det er årsaken til mange alkoholrelaterte dødsfall, både hos kvinner og menn at de ikke har blitt tatt vare på, slik at vedkommende ikke får puste, og puster inn oppkast. Manglende medmenneskelighet gjør at mange dør. Og om vinteren fryser de i hjel ute. "Ta vare på en full venn", avsluttet Skullerud et meget engasjert innlegg..