Historisk sus:

Alkoholsituasjonen i 1859

Publisert 2003-10-08

Registreringssentralen for historiske data ved Universitetet i Tromsø har nå lagt ut boka "Om Ædruelighedstilstanden i Norge" fra 1859 av Norges første sosiolog, Eilert Sundt.
Eilert Sundt sendte spørreskjemaer rundt til alle prester og skolelærere rundt omkring i landet i 1857 for å undersøke hvordan det sto til med alkoholsituasjonen. Ca. 5000 skjemaer sendte han ut. Gjennom disse skjemaene ønsket han å inndele befolkningen i 3 grupper, "ædruelige", "forfaldne" og "ikke sikre". Gjennom svarene som han analyserte uten hjelp av datamaskiner, kom han fram til at det var flere "forfaldne" i byene enn på landet, og særlig mange var det i Christiania (Oslo) og i Finnmark. Svært få var det på Sør- og Vestlandet. Mange av de forskjellene som Sundt fant, har holdt seg helt opp til våre dager. Du kan lese boka på nettet her.