Tromsø onsdag den 18. september

Avkriminalisering/legalisering av narkotika – er det så lurt da?

Publisert 2019-09-16

Dophue

Åpent møte: Tid: onsdag den 18. kl. 18.00 – 20,00

Sted: Quality Saga Hotell: Richard With's pl. 2 Tromsø

Foredrag ved sosiolog/forbundsleder Knut T. Reinås:
Avkriminalisering/legalisering av narkotika - er det så lurt da?
Gratis inngang
Lett servering
Alle velkommen

Legalisering/avkriminalisering vil føre til økt bruk av narkotika blant norsk ungdom, og til økte skader.
FNs barnekonvensjon krever at barn gis ekstra beskyttelse mot narkotika.
Foreldre som er bekymret for de unges framtid må nå begynne å engasjere seg.
Det tause flertall er mot narkotika. De bør nå få komme til orde.