Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 2008:

Avslutt sprøyteromsforsøket nå!

Publisert 2008-03-03

Sprøyteromsloven har bidratt til å legalisere heroin, samtidig som det opprettholder injeksjonskulturen i brukermiljøene, sier Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 1. mars 2008. FMR krever derfor at sprøyteromsforsøket blir avsluttet snarest.

Sprøyteromsforsøket har nå vart i tre år, og er evaluert.

Evalueringen av sprøyterommet i Oslo kan ikke påvise at forsøket har bidratt til noen nedgang i overdosedødeligheten. Ordningen har vært lite brukt. Ved bare et fåtall av injeksjonene er det blitt gitt sosialfaglig veiledning eller viderehenvisning til andre hjelpetiltak. På disse områdene er lite oppnådd, som ikke også kunne vært oppnådd gjennom de eksisterende lavterskeltiltakene i Oslo. I tillegg har sprøyteromsvirksomheten vært en risikobelastning for de ansatte, og de fleste som var med fra starten har enten sluttet eller gått over i reduserte stillinger.
 
FMR vil værlig peke på:
  1. Sprøyteromsloven har bidratt til å gjøre innehav av en brukerdose heroin legalt, stikk i strid med FNs narkotikakonvensjoner og under sterk kritikk fra FNs narkotikakontrollbyrå.
  2. Sprøyterom er en billig måte å skjule narkotikaproblemene i samfunnet, brukerne må fortsatt leve i elendighet, livnære seg ved lovbrudd, prostitusjon narkotikaomsetning og tigging, mens behovet for omfattende hjelpetiltak blir dysset ned.
  3. Sprøyterom er et bidrag til å opprettholde injeksjonskulturen, som er den farligste formen for heroinbruk.
På denne bakgrunnen krever FMRs årsmøte 1. mars 2008 at Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget tar initiativ til en snarlig avslutning av sprøyteromsforsøket i Norge, og øker bevilgningene til andre typer lavterskeltilbud.