Brosjyre om positiv rus

Publisert 2016-08-25

FMR har laget en brosjyre om positiv rus. Brosjyren stiller spørsmål om avhold fra alkohol er forenlig med personlig frihet, og egner seg som diskusjonsgrunnlag om alkohol. 4 sider.