Spørsmål i Stortinget:

Brustad må svare om sprøyterom

Publisert 2006-03-13

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (Krf) har stilt Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad spørsmål om hvordan hun vil sørge for at Norge ikke bryter internasjonale forpliktelser. FNs narkotikakontrollorgan, INCB har nylig fastslått at sprøyterommet i Oslo er i strid med FN-konvensjonene om narkotika.

Spørsmålet som er stilt i Stortinget, og som Brustad må besvare skriftlig, har følgende ordlyd:

"Ifølge Aftenposten 6. mars 2006 retter FN-organisasjonen ICNB i sin årsrapport direkte kritikk mot at Norge har etablert et forsøksprosjekt med sprøyterom. Det hevdes at dette bryter med bestemmelsene i internasjonale kontrollavtaler. ICNB oppfordrer Regjeringen til øyeblikkelig å treffe tiltak for å komme i overensstemmelse med avtalene. Hvordan vil Regjeringen sørge for at Norge ikke bryter internasjonale forpliktelser etter narkotikakontrollavtalene?"

Begrunnelsen for spørsmålet kan du lese på Stortinget.no

Nyheten om at INCB har tatt avstand fra det norske sprøyteromsforsøket kan du lese her.

Nyheten er også gjengitt i bl.a. Bergens Tidende