En rapport om utprøving av THC på langt framskredne kreftpasienter er nylig offenltiggjort i et amerikansk forskningstidsskrift. Ifølge undersøkelsen gir standardmedisinen Megestrol betydelig større bedring enn den THC-baserte medisinen Dronabinol. Du kan lese tidsskriftets oppsummering av undersøkelsen her.

En oversikt over de viktigste forholdene knyttet til medisinsk marihuana kan du lese her i Tidskriftet Mot Rusgift nr 64/65 og nr 60.