Den første hypotesen er at tung cannabisbruk kan forårsake "cannabis-psykose" - en psykose som ikke ville ha inntrådt om ikke cannabis var blitt brukt. Den andre hypotesen er at cannabisbruk kan utløse schizofreni eller forverre dens symptomer.

Les rapporten her.