Innlegg i Klassekampen

De Grønne og narkotika nok en gang

Publisert 1997-07-10

Ikke uventet har FMRs kronikk i Klassekampen den 8. juli 1997 falt legaliseringstilhengerne innenfor De Grønne tungt for brystet. Jan Bojer Vindheim, talsperson for "GAN - Grønne for alternativ narkotikapolitikk" og førstekandidat for De Grønne i Oslo, liker i et innlegg den 10. juli ikke vår påvisning av at GAN seiler under falskt flagg - ved å stå fram som tilhengere av en "alternativ" narkotikapolitikk - istedet for å si rett ut at de ønsker en legalisering av narkotika.

Dette er i tråd med strategien til den internasjonale legaliseringsbevegelsen, som er blitt enige om å kalle sine legaliseringsframstøt for en "alternativ narkotikapolitikk".På denne måten ønsker de å gjøre politikken sin mer spiselig for de delene av opinionen som måtte være kritiske til deler av den eksisterende narkotikapolitikken.

Vindheim liker heller ikke at vi viser sammenhengen mellom kapitalister som George Soros og den internasjonale legaliseringsbevegelsen. Soros har finansiert The Drug Policy Foundation, som igjen er en av hovedsponsorene bak tiltak som The Lindesmith Center i USA - et av de ideologiske og propagandamessige arnestedene for hele den internasjonale legaliseringsvegelsen. Soros finansierte også, som Vindheim nevner, store deler av tilhengernes kampanje foran folkeavstemningen om legalisering av cannabis til medisinsk bruk i California og Arizona, (som om et slikt medisinsk fagspørsmål noensinne kan avgjøres ved en folkeavstemning), og resultatet brukes nå som en brekkstang for en generell legalisering av cannabis, bl. a. av Vindheim og GAN.

FMR er også, i likhet med Vindheim, bekymret for de rettssikkerhetsmessige sider ved narkotikaspørsmålet. Men i motsetning til GAN er vi relativt sikre på at den økningen i kriminalitet og vold, som vi kan forvente oss av en generell legalisering av narkotika ,vil framprovosere langt større risiko for rettssikkerheten enn den rettsorden vi har i dag. Vi ønsker Jan Bojer Vindheim og De Grønne en kjip valghøst!