Om narkotikaavhengige i fengsel

Dem rusreformen glemte

Publisert 2021-05-20

Undertegnede har et innlegg i Klassekampen i dag 20.05, men siden det ligger bak betalingsmur, legger jeg det ut her..

Regjeringens forslag til rusreform bidro til å sette rusproblematikk på agendaen. Likevel har vi glemt å snakke om den gruppen rusavhengige som kanskje sliter mest. Annenhver innsatt i norske fengsler har et narkotikaproblem.
 

 

fengsel.jpg

Regjeringens forslag til rusreform sparket i gang en prinsipiell debatt om norsk ruspolitikk. Frontene har vært harde og albuene spisse. Det har gjort debatten vanskeligere enn den behøvde å være. Vi er glade for at flertallet landet på å ikke avkriminalisere narkotika. Likevel kan ikke diskusjonen om norsk ruspolitikk stoppe der. Vi må bruke den historiske oppmerksomheten rundt feltet til å hjelpe de som trenger det aller mest.

Tall fra SERAF viser at over halvparten av de innsatte i norske fengsler på et tidspunkt har hatt problemer knyttet til illegale rusmidler. Dette er mennesker som enten har gjennomført kriminalitet på grunn av rus, eller hvor kriminaliteten har introdusert dem for rusen. De har ofte falt utenfor allerede tidlig i livet. Historiene viser at når abstinensene blir for store er man villig til å gjøre ting man ellers ikke ville gjort. Det gir ikke bare utslag på kriminalstatistikken, men har også store kostnader for samfunnet. For ikke å snakke om de negative effektene det har på enkeltmennesket og familien rundt.

I regjeringens forslag til rusreform er hverken kriminalomsorgen, kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten foreslått styrket. Nå som en avkriminalisering ikke lenger er på bordet bør forebygging og behandling stå i fokus. Selv om norsk kriminalomsorg er i verdensklasse, går ofte rusproblematikken til de innsatte under radaren. Noe av det viktigste vi kan gjøre for de det gjelder er å endre straffegjennomføringslovens § 12 slik at rusavhengige innsatte som ønsker det kan sone hele fengselsdommen sin i institusjon. Slik kan de sette en strek for en ond sirkel bestående av rus og kriminalitet. En slik endring bør stå høyt på den ruspolitiske agendaen etter stortingsvalget.

Det er få som kjemper for mennesker med et rulleblad, en avhengighet, eller begge deler. De havner ikke på forsiden av Aftenposten med mindre de har gjort noe galt. Derfor må vi dra nytte av at hele Norge denne våren har snakket om ruspolitikk. Uavhengig av hva man mener om avkriminalisering tror jeg at de fleste kan samle seg om å gjøre livene til rusavhengige i fengsel bedre.

Knut T. Reinås, Leder av Forbundet Mot Rusgift