Fra 2023-undersøkelsen

NORDMENNS DRIKKEVANER

 • Det er bare små endringer fra 2021.
 • Det er mest vanlig å drikke alkohol på fest, i helgen og på ferie. Vi måler en nedgang i andelen som har svart at de drikker i helgen (ned 5 prosentpoeng). Andre nedganger vi måler, er ikke signifikante.
 • I 2021 så vi en nedgang i andelen som drakk alkohol på fest og på ferie, samt i jobb- eller studiesammenheng. Dette kan skyldes koronapandemien som førte med seg begrensninger på sosial kontakt. I år går denne andelen for jobb- og studiesammenheng opp med 2 prosentpoeng, som ikke er en signifikant endring. For de to øvrige sammenhengene vi målte nedgang for i 2021, er vi fortsatt på nøyaktig samme nivå som i 2021. Det ser altså ikke ut for at vi har gått tilbake til nivået for 2018 pr. i dag på disse områdene.
 • Det er vanligere for menn å drikke i alle sammenhenger vi registrerer for her, sett i forhold til kvinner.
 • Aldersgruppen 30–39 år drikker oftere enn snittet i festsammenheng og jobb-/studiesammenheng (hhv. 7 og 8 prosentpoeng høyere andel enn snittet).

FORVENTNINGER TIL Å DRIKKE ALKOHOL

 • 81 % av befolkningen 18 år+ opplever drikkepress
 • Hele 70% oppgir at slike forventninger oppleves når de er på fest. Forventingene er også høye i forbindelse med ferier og i helger. Det er rundt 1 av 3 av de spurte som oppgir disse to sammenhengene.
 • For de yngste er det hele 80% som opplever forventninger til å drikke i forbindelse med fest. De svarer også noe oftere «i helgene» enn snittet (34% mot 29% blant alle).
 • I situasjoner der det er forventninger til å drikke alkohol, er det nå 35% som velger alltid eller ofte ikke å drikke. Spørsmålet er stilt til de som hender drikker alkohol.
 • Det er altså hver 3. av disse som tar styringen på tvers av forventningene. Andelen har økt litt siden 2018.
 • 42% av de som det hender drikker alkohol og som velger å ikke drikke, har ofte eller noen ganger blitt spurt om hvorfor de ikke drikker alkohol. Blant de unge er det mange som opplever dette ofte / noen ganger (hhv. 52% og 60% i aldersgruppene 18–29 år og 30–39 år).
 • Det er nå 19% mot bare 9% i 2016 som har drukket alkohol for å slippe å forklare seg om hvorfor de ikke drikker. Det er særlig de under 40 år som gjør dette. Og det skjer særlig i festsammenheng innen alle undergrupper.

DE SOM IKKE DRIKKER ALKOHOL

 • 13% drikker ikke alkohol. Dette er uendret siden 2021.
 • En større andel av de i alderen 18–29 år oppgir at de ikke drikker alkohol – 17 % mot gjennomsnittet på 13 %.
 • Kvinner er på samme nivå i andelen som ikke drikker (17%), mot mennene nede på 10% som ikke drikker.
 • Hovedårsakene til at noen ikke drikker, er at det ikke smaker godt, og det at det ikke er sunt. Disse svarene hadde høy oppslutning også ved tidligere målinger

ÅRSAKER TIL IKKE Å DRIKKE

 • At det å drikke alkohol ikke er sunt, og at det drikkes generelt for mye, er de hyppigste
  årsaker til at enkelte velger å avstå fra å drikke alkohol, selv om de ikke er avholds.
 • Praktiske årsaker som at man kjører bil, har ansvar for barn etc. er også nevnt. Mange oppgir ellers at de ikke alltid har lyst på alkohol, selv om de er i situasjoner der det forventes at de skal drikke.

NÅR DRIKKER DU ALKOHOL?

 • Det er mest vanlig å drikke alkohol på fest, i helgen og på ferie. Vi måler en nedgang i andeen som har svart at de drikker i helgen (ned 5 prosentpoeng).
 • Andre nedganger vi måler fra 2021 til i dag, er ikke signifikante.
 • I 2021 målte vi en betydelig nedgang i andelen som svarte «i jobb- eller studiesammenheng». Dette kan skyldes koronapandemien som førte med seg begrensninger på sosial kontakt.
 • I år ligger denne andelen på 11% (2 prosentpoeng opp, ikke signifikant endring). Avstanden til 2018-nivå er dermed ubetydelig (nå 11% mot 13% i 2018).
 • En større andel av de i alderen 18–29 år svarer at de ikke drikker alkohol (17 % mot 13 % blant alle).
 • Kvinner ligger like høyt i andelen som ikke drikker (17%).
 • Aldersgruppen 30–39 år drikker oftere enn snittet i festsammenheng og jobb-/studiesammenheng (hhv. 7 og 8 prosentpoeng høyere andel enn snittet).
 • Vi ser ellers at for menn er det vanligere å drikke i alle sammenhenger vi registrerer for her, sett i forhold til kvinner.