Disse innleggene, som berørte temaer som spente over hvordan cannabis biologisk påvirker hjernen til den nyeste epidemiologiske forskingen på cannabisavhengighet og utbredelse av bruk. Dette utgjorde grunnlaget for en diskusjon om hvordan man kan bygge bru mellom forskning og politikk på cannabisområdet. Hovedpunktene fra innleggene på symposiet blir presentert i denne rapporten, som på engelsk heter " Is Cannabis a Harmless Drug? connecting research to drug control policy". Du kan lese en engelsk presentasjon av publikasjonen her.

Selve publikasjonen kan du lese her. En svensk oversettelse kan du lese her.