Sprøyteutdeling:

Er den HIV-forebyggende effekten overdreven eller ikke-eksisterende?

Publisert 2006-11-04

Ellen J. Amundsen ved SIRUS har publisert en lederartikkel i det internasjonale forskningstidsskriftet, Addiction, som er kritisk til sprøyteutdelingens forebyggende effekt i forhold til HIV og Hepatitt C. Mange av forskningsoversiktene, bl.a. den fra WHO, har store metodemessige svakheter, påpeker hun.

Hun peker på to viktige faktorer som det ikke er tatt hensyn til i studiene. Den første faktoren er den naturlige, eller vanlige, utvikling av HIV epidemier blant sprøytebrukere og den andre er omfang av kjent HIV sykdom blant de som benytter seg av sprøyteutdeling. Dataene bør re-analyseres for å studere om sprøyteutdeling kan redusere veksten i en oppstart av en epidemi, unngå så høy topp og/eller raskere redusere epidemier på retur. Hun påpeker at mange studier som har sammenlignet forekomsten av HIV blant injiserende stoffbrukere i byer med og uten sprøyteutdelingsprogrammer, ikke har tatt høyde for på hvilket stadium i utviklingen sprøyteutdelingsprogrammene er blitt etablert. Dersom programmene er blitt etablert i en periode etter at forekomsten av nye HIV-tilfeller hadde begynt å gå nedover, vil det være urimelig å tolke nedgangen som en effekt av sprøyteutdelingen. I det minste må man kontrollere for om epidemien er på vei oppover eller nedover. Dette er ikke skjedd i flere av studiene. Tvert i mot sammenligner man flere byer uten sprøyteutdelingsprogrammer på et stadium med økende HIV-epidemi med byer hvor HIV-epidemien allerede var på retur da sprøyteutdelingsprogrammet ble introdusert. Denne feilkilden ligger bla. bak de anbefalinger om å etablere sprøyteutdelingsprogrammer som er gjort av WHO. Det kan ikke konkluderes med at sprøyteutdeling ikke forebygger HIV, men grunnlaget for å påstå at sprøyteutdeling er suverent beste tiltak for å forebygge HIV blant sprøytemisbrukere er foreløpig svakere.

Ellen Amundsen har tidligere gjennomført en sammenlignende studie av narkotikapolitikken i de tre nordiske land, og konkluderte med at sprøyteutdelingsprogrammer ikke har vist seg å ha større effekt i forhold til HIV-smitte enn rådgivning og lett tilgang til HIV-test.

Hun presenterte sine funn fra lederartikkelen i NORDAN-konferansen i Oslo 22.-23. oktober.

Du kan lese vårt oppslag om lederartikkelen fra juni i år her.

Du kan lese om lederartikkelen i et oppslag hos SIRUS.

Du kan lese artikkelen hos Addiction., dersom du har et abonnement. Hvis ikke, kan du ta kontakt med forfatteren og få tilsendt en papirkopi.

Du kan lese et referat av Ellen Amundsens doktorforelesning i 2004 om "ULIKE SIDER VED UTVIKLING AV HIV I DANMARK, NORGE OG SVERIGE. Kvantitative mål på epidemiutvikling, virkning av nasjonale forebyggingsstrategier og av nye behandlingsformer"  hos SIRUS.

Denne studien ble også publisert i en artikkel i European Journal of Public Health    Du kan lese mer om dette her.