Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Alkohol og hjertet

Er ikke alkohol bra for hjertet?

Publisert 2023-01-20

heart-attack-g556b5d47d_640_600x400

World Heart Federation mener at oppfatningen om at små og moderate mengder alkohol er sunt for helsen vår, er en myte som de mener må avlives.

Den utbredte oppfatningen om at inntak av små til moderate mengder alkohol er bra for kardiovaskulær helse, støttes ikke av dataene, sier World Heart Federation (WHF) i en ny rapport1-2. Tvert imot mener WHF at ethvert nivå av alko- holinntak er usunt for helsen vår3.

Fremstillingen av alkohol som nødvendig for et levende sosialt liv har avledet oppmerksomheten fra skadene ved alkoholbruk, i likhet med de hyppige og mye publiserte påstandene om at moderat drikking, for eksempel et glass rødvin om dagen, kan tilby beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer, sier Monika Arora, medlem av WHF og medforfatter av rapporten, i en pressemelding.

Rapporten viser til at i 2019 ble nær 2,4 millioner dødsfall tilskrevet alkohol, noe som utgjør 4,3 prosent av alle døde på verdensbasis og 12,6 prosent av alle menn i alderen 15 til 49 år.

Bruken av alkohol viser sosioøkonomiske forskjeller. Personer med lav sosioøkonomisk status opplever uforholdsmessig flere alkoholrelaterte skader enn individer med høy sosioøkonomisk status fra når de inntar lignende eller lavere mengder av alkohol. Noe som også relateres til en høyere dødsbyrde i lavere og mellominntektsland sammenlignet med høyinntektsland4.
Ifølge WHF så øker selv små mengder alkohol risikoen for kardiovaskulær sykdom som koronarsykdom, hjerneslag, hjertesvikt, hypertensjon, kardiomyopati, atrieflimmer og aneurismer. Organisasjonen skriver at studier som hevder noe annet, er for det meste observasjonsstudier som ikke korrigerer for relevante kofaktorer.
WHF skriver også at alkohol er en vesentlig unngåelig risikofaktor for kreft, sykdommer i fordøyelsessystemet, forsettlige og utilsiktede skader, og flere infeksjonssykdommer.

Bruken av alkohol viser sosioøkonomiske forskjeller. 

WHF tilrår å øke restriksjoner på alkoholtilgjengelighet; fremme og håndheve mottiltak mot drikking og kjøring; øke tilgangen til screening, korte intervensjoner og behandling for alkoholmisbruk; håndheve forbud mot alkoholreklame; etablere en enhetlig minstealder for lovlig drikking; og påbud om helseadvarsler på alkoholprodukter.

REFERANSER

 1. World Heart Federation.
  The impact of alcohol consumption on cardiovaskular health: myths and measures. A policy brief. 2022. world-heart-federation.org
 2. Brooks M.
  No Amount of Alcohol Safe for the Heart: WHF. Medscape Medical News. January 24, 2022. www.medscape.com
 3. GBD 2016 Alcohol Collaborators.
  Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015-1035. doi:10.1016/S0140-6736(18)31310-2 DOI
 4. Probst C, Kilian C, Sanchez S, Lange S, Rehm J.
  The role of alcohol use and drinking patterns in socioeconomic inequalities in mortality: a systematic review. Lancet Public Health. 2020;5(6):e324-e332. doi:10.1016/S2468-2667(20)30052-9 DOI

Artikkelen er gjengitt med tillatelse av Terje Johannesen, professor dr. med.
Er ikke alkohol for hjertet? Publisert på nhi.no 16.2.2022