Styrk Live i NRK:

Er rus viktig i ditt liv?

Publisert 2003-10-26

Søndag 26.10.2003 hadde NRK1 og NRK2 lagt opp til interaktivt talkshow hvor temaet var rus. Ett av hovedoppslagene var med tidligere leder av FMR, Per Karsten Nordhaug.

"Leiv Holstad var narkolanger og narkoman, nå er den vanskeligste delen av jobben hans å fortelle ungdom at rus er farlig, men selve rusen er god. Per-Karsten Nordhaug var totalavholds og leder av Forbundet Mot Rusgift, men det ble for slitsomt å ikke drikke", heter det i introduksjonen til programmet på Internett.

 

I programmet sa Nordhaug også: " - Du blir med en jente - og kan ikke ta et glass vin til maten fordi du er med i en avholdsorganisasjon. Altså ikke fordi du ikke har lyst på alkohol, men fordi du er med i en politisk organisasjon. Det ble altfor slitsomt.

Per-Karsten Nordhaug vokste opp i en "hjemmebrent-bygd", der unger drakk fra de var 12 år. Det sosiale miljøet i den lokale avholdsorganisasjonen var et godt alternativ til fester med hjemmebrent. Han begynte å drikke da han var i midten av 20-årene. - Det beste med å drikke er å slippe å forklare hele tiden hvorfor du ikke drikker."

Vi syns ikke Nordhaugs begrunnelse for å begynne å bruke alkohol er holdbar. På den andre siden understreker det at det er et ekstremt drikkepress i studentmiljøene. Slik sett er Forbundet Mot Rusgift absolutt en miljøfaktor som bør få sterkere fotfeste på lærestedene. 

Programmet som sådant hadde mange og varierte innslag, men hadde en svakhet at det ikke gikk klart fram hva man diskuterte. Diskuterte man "rus", diskuterte man "kjemisk rus" diskuterte man rusgifter eller rusmidler? Alle disse begrepene gikk om hverandre. Noen sa de var rusa på livet, og på kjærligheten. Andre sa de var rusa på alkohol og hasj. Her burde programlederne ha forberedt seg bedre. Til neste gang kan et besøk på terminologisiden hos Forbundet Mot Rusgift være godt forberedelsesmateriale.

En annen svakhet ved programmet var at når man først hadde invitert en forhenværende FMR-leder, som fikk begrunne hvorfor han hadde brutt med sitt tidligere forbunds linje, burde man kanskje også ha invitert noen som kunne ha forklart hvorfor det er viktig å holde fast på avholdslinjen. Det nærmeste man kom var en som begrunnet sitt avholdsstandpunkt ut fra muslimske verdier. Men FMR har også andre begrunnelser for å være avholds. De kan du lese bl.a. her.

Introduksjonen til NRK-programmet kan du lese her.